Archive

Archive for the ‘Thẻ xanh bảo lãnh gia đình Thẻ xanh làm việc…’ Category

“Sở Di Trú và FBI sẽ kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ của người đến Mỹ theo diện kết hôn? Tin thất thiệt!

Thẻ Xanh 2 năm ra khỏi Mỹ dễ bị cấm vô Mỹ lại? Tin dỏm!

“Đường dây kết hôn giả ở Houston bị phá, một số thông tin chia sẻ thêm.” on YouTube

Sẽ dễ hơn! Đổi Thẻ Xanh 2 năm qua 10 năm…

USCIS đã ban hành một Policy Memorandum mới hướng dẫn nhân viên là khi nào họ có thể bỏ qua một cuộc phỏng vấn cho những đương đơn nộp mẫu I-751 Petition to Remove Conditions on Residence Gỡ bỏ điều kiện của thường trú nhân 2 năm. PM này sẽ có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2018 và tác động đến mọi mẫu đơn I-751 nộp sau ngày này.Nhìn chung, nhân viên di trú phải phỏng vấn một đương đơn cư trú có điều kiện, là người đứng đơn chính trong mẫu đơn I-751 trừ khi họ được miễn. Hướng dẫn này sẽ giải thích cho các nhân viên có thể bỏ qua một cuộc phỏng vấn nếu có những điều kiện được hội đủ:. Họ có thể ra một cuộc quyết định dựa trên những lưu trữ và bằng chứng cho thấy cuộc hôn nhân đã là thực sự và cuộc hôn nhân đã không được hình thành chỉ vì để được hưởng những quyền lợi di trú Mỹ.. Đơn I-751 được nhận từ sau ngày 10 tháng 12 năm 2018, USCIS đã có phỏng vấn đương đơn trước đây.. Không cho thấy sự gian dối của hồ sơ I-751.. Không cho thấy cuộc phỏng vấn sẽ giúp ích cho tiến trình của hồ sơ.Khi quyết định miễn phỏng vấn, sự xem xét sẽ được đưa ra bất kể đơn xin I-751 đó là do cả 2 người vợ chồng cùng nộp hoặc chỉ có một người nộp.Hướng dẫn PM này sẽ áp dụng cho tất cả những nhân viên của USCIS giải quyết hồ sơ I-751 và nó sẽ thay thế cho hướng dẫn PM trước đây ban hành ngày 24 tháng Sáu năm 2005…
USCIS has issued a policy memorandum (PDF, 115 KB) (PM) providing guidance to USCIS officers on when to consider waiving the interview requirement for Form I-751, Petition to Remove Conditions on Residence. This PM goes into effect on December 10, 2018 and applies to all Form I-751 petitions received on or after December 10.Generally, USCIS officers must interview a conditional permanent resident who is the principal petitioner on a Form I-751, unless the interview is waived. This guidance explains that officers may consider waiving an interview if they are satisfied that:

  • They can make a decision based on the record because it contains sufficient evidence about the bona fides of the marriage and that the marriage was not entered into in order to evade U.S. immigration laws;
  • For Form I-751 cases received on or after December 10, 2018, USCIS has previously interviewed the principal petitioner;
  • There is no indication of fraud or misrepresentation in the Form I-751 or the supporting documentation; and
  • There are no complex facts or issues that require an interview to resolve.

When determining whether to waive an interview, these considerations apply regardless of whether the Form I-751 is filed as a joint petition or as a waiver of the joint filing requirement.This PM applies to all USCIS officers adjudicating Form I-751 and fully replaces the June 24, 2005, PM, “Revised Interview Waiver Criteria for Form I-751, Petition to Remove the Conditions on Residence.”

(Mùa Đông Boston…)
Sự dễ hơn này của việc đổi Thẻ Xanh 2 năm qua 10 năm không gì khác hơn là do việc lâu nay Sở Di Trú nghe lời tổng thống Trump xiết di trú nên hồ sơ bị tồn đọng thành núi trên khắp nước Mỹ.
Khu vực Houston và bên Cali hồ sơ bị chậm trễ lên tới hơn 20 tháng… Cho nên bây giờ nới nới dễ bớt cho hồ sơ được giải quyết cho mau vơi đi…

EB5, trải thảm đỏ!? 10 công ăn việc làm đạt yêu cầu…

Thay đổi địa chỉ nộp đơn I-751

1CA71140-0E9A-4921-9126-B93A15E005C9

Đơn I-751 là đơn dùng để gỡ bỏ tình trạng thường trú có điều kiện.

Nói nôm na là đổi từ Thẻ Xanh 2 năm qua Thẻ Xanh Vĩnh Viễn. Thẻ Xanh Vĩnh Viễn có thời hạn mỗi 10 năm nên cũng hay được gọi là Thẻ Xanh 10 năm…

“Vào ngày 10 tháng 9 (Năm 2018) Sở Di Trú đã thay đổi nơi nộp đơn Form I-751, Đơn Gỡ Bỏ Tình Trạng Thường Trú Có điều Kiện. Đơn này trước đây được nộp tại Trung Tâm Dịch Vụ California và Vermont. Nay, người làm đơn sẽ gửi I-751 vào thùng thư của USCIS. Các Trung Tâm Dịch vụ của USCIS ở California, Nebraska, Vermont và Texas vẫn tiếp tục là những văn phòng xem xét các đơn di trú… Khi gửi đơn tới hộp thư, các đương đơn có những lựa chọn gửi Money Order hoặc Check Cá Nhân hoặc trả bằng thẻ tín dụng. Xin xem Nộp Đơn Chỗ NàoPhí Nộp Đơn trong trang Web I-751″.

Ngày 10 tháng 9 năm 2018.

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Đế Quốc Mỹ dễ thương: Khi người bảo lãnh chết!

IMG_20180205_151923-EFFECTS.jpg

   (Cá mập dỏm ở Panama City, Florida)

Hồ sơ di trú chuyện gì cũng có thể xảy ra, trong một khoảng thời gian quá dài…

Bảo lãnh anh chị em đi Mỹ của người Việt Nam hiện là gần 14 năm. Các nước như Mexico và Philippines còn lâu hơn nữa.

Khi người bảo lãnh chết thì thực sự rất là đau buồn!

Buồn vì mất đi người thân rồi mà còn buồn nữa là vì hồ sơ bảo lãnh sẽ bị đóng lại!

Chỉ có một ngoại lệ là những bà góa của nước Mỹ sẽ được đi tiếp chứ những những trường hợp khác thì khó khăn rất nhiều.

Những bà góa của nước Mỹ đã được nói tới rồi. Dù hồ sơ đã và đang được mở hay chưa mở gì chăng nữa các bà cũng được nước Mỹ đỡ đầu. Mẫu đơn I-130 được bảo lãnh hay I-360 tự bảo lãnh mình tùy theo mỗi hoàn cảnh… Chỉ có điều kiện là những bà góa sẽ phải nộp đơn trong vòng 2 năm kể từ khi chồng chết và chưa có tái hôn.

Và cũng chưa có ly hôn hay ly thân vào thời điểm chồng chết!

Nói chung những bà góa hay ông góa không có gì đáng lo về chuyện định cư ở đất nước Mỹ của chồng mình. Điều đáng lo dành cho những trường hợp không phải là bà góa và ông góa! Read more…