Archive

Archive for the ‘Nói chuyện chữ nghĩa’ Category

Nói chuyện chữ nghĩa: Ngày bữa?!

Bạn Hồng già có người tên Anh Dũng là dân phượt chuyên nghiệp, chạy Harley Davidson.

Nó đi khắp nơi, cũng viết văn hay lắm.

Mà còn lấy vợ miền Nam nữa.

Vậy mà nó không hiểu chữ  “Ngày bữa”!

Nó nói anh Hồng ở Mỹ đi khắp nơi.

Mình nói mày cũng đâu ngày bữa gì nước Mỹ.

Nó bảo anh nói gì em không hiểu?

Phải giải thích là ý nói mày cũng hiểu rõ về nước Mỹ.

Nó chê anh Hồng già gì kỳ vậy, “Ngày bữa = Hiểu rõ”???

Người miền Nam và dân Miền Tây có nói chữ “Ngày bữa”, kiểu như là không lạ gì, ngày nào cũng thấy, bữa nào cũng thấy…

Ví dụ như:

“Trời ơi! Chí Phèo yêu Thị Nở á, chuyện đó biết lâu gồi (rồi) chớ có ngày bữa gì, có gì mà lạ!”

“Thịt gắn (rắn) tao ăn goài (hoài) chớ ngày bữa gì!”

Túm lại:

“Ngày bữa” nghĩa là “Không có gì lạ”, là “Hiểu rõ, biết rõ”

IMG_20180529_143149.jpg