Advertisements

Archive

Archive for the ‘Lấy lại Thẻ xanh và Remove Condition on Residence’ Category

Mất Re-Entry Permit!

Trước đây!

Trước ngày 30 tháng 9 năm 2016.

Nếu xui xẻo bị mất Re-Entry Permit trong khi đi du lịch ra ngoài nước Mỹ thì 3 chân 4 cẳng lo quay về Mỹ liền để kịp ngày chưa ra khỏi nước Mỹ quá 1 năm, cho khỏi bị tước mất Thẻ Xanh. Trường hợp nếu đã ra khỏi Mỹ lâu hơn 1 năm thì phải vất vả làm đơn DS-117 để xin phục hồi lại Thẻ Xanh Application to Determine Returning Resident Status.

Bây giờ!

Sau ngày 30 tháng 9 năm 2016. Read more…

Advertisements

Prosecutorial Discretion và sự quyết liệt của tổng thống Trump đối với sắc lệnh di trú.

Trong việc thực thi Luật Di Trú Hoa Kỳ thuật ngữ Prosecutorial Discretion được hiểu như là “Tùy nghi hành động”

Luật di trú được đặt ra để giải quyết những gì liên quan đến di trú và nó cũng nói rõ rằng sự thực thi đó phải luôn luôn theo những quy định, luật lệ để đảm bảo tính CÔNG CHÍNH của nó. Tức là mọi việc và mọi người phải luôn tuân thủ những gì đã được quy định để đảm bảo nó luôn luôn được chính danh.

Tuy nhiên Luật Di Trú cũng giải quyết nhiều trường hợp được coi như ngoại lệ và sự giải quyết đó dựa trên cơ sở đem lại lợi ích tối ưu nhất cho nước Mỹ và cho cả những ai liên quan đến vụ việc di trú đó.

img_20170131_1654071

Read more…

Có vẻ như khả năng Tòa Án cho tổng thống Trump phục hồi sắc lệnh di trú là rất lớn!

Thứ nhất sắc lệnh của tổng thống Trump là hợp pháp chứ không vi hiến. Ông là tổng thống và tổng tư lệnh của nước Mỹ nên ông có quyền làm như vậy. Nếu cần sàng lọc khủng bố, sắc lệnh đó cũng là 1 biện pháp hiệu quả.

Thứ hai là nếu ngăn chặn Trump, vô hình chung sẽ là trói tay trói chân và làm mất mặt 1 tổng thống trong khi Trump mới chỉ bắt đầu công việc. Người đứng đầu quốc gia không thể cứ đi 1 bước là bị ngăn chặn 1 bước. Như vậy sẽ tạo nên một rất nhiều hệ lụy cho hành pháp của nước Mỹ trong những ngày tháng tiếp theo. Nếu tổng thống Mỹ bị ngăn chặn có lẽ phải là một sự kiện lớn hơn nhiều.

Thứ ba là nước Mỹ và dân Mỹ đồng tình trong việc ngăn chặn khủng bố. Những người phản đối chưa phải là tất cả nước Mỹ. Dân Mỹ một khi họ đã muốn tổng thống làm thì dù có bị thiệt hại đến mấy cũng phải làm trong khi ngăn chặn khủng bố là một việc nên làm. Những người ngoại quốc bị thiệt thòi là chuyện của ngoại quốc. Những gia đình Mỹ có người thân bị phiền phức hoặc các công ty lên tiếng bị thiệt hại vì sắc lệnh của ông Trump cũng chưa là gì so với quyền lợi và an ninh của quốc gia Mỹ. Dân Mỹ nói chung là tốt bụng và nhân hậu với người ngoài nhưng họ cũng luôn luôn vì nước Mỹ trước tiên!

Thứ tư, đã đến lúc nước Mỹ cần nhấn mạnh cho người nhập cư muốn vào Mỹ biết nên yêu quý nước Mỹ đi chứ đừng nghĩ nước Mỹ hoài phóng hoài hoài với những điều kiện dễ dãi. Khủng bố cũng nên biết xâm nhập nước Mỹ sẽ khó núp bóng dân nhập cư và tỵ nạn hơn trong quá khứ.

Thứ năm, sắc lệnh ban ra có ghi là hạn chế trong 90 ngày và 120 ngày. Có ghi thời hạn tức là không phải vĩnh viễn, ngay cả khi vĩnh viễn cũng có thể thay đổi thành không vĩnh viễn cho nên cho nó được hồi phục không có gì là quá khó khăn.

Tóm lại là sắc lệnh sẽ được Tòa Án Mỹ cho khôi phục, chương trình tỵ nạn sẽ bị tạm ngưng nhưng kèm theo điều kiện là lộ trình thực hiện phải rõ ràng. Riêng đối với những người đã có Thẻ Xanh và có thị thực rồi thì vẫn được vào Mỹ nhưng sẽ bị kiểm tra gắt hơn khi nhập cảnh.

Để coi kết quả trúng hay trật?

Mẫu đơn từ bỏ tư cách Thường Trú Nhân Form I-407 có thực sự đáng lo lắng?

Mấy ngày qua trên mạng lao xao đề tài nhắc nhở nhau đừng ký vào mẫu đơn I-407, Mẫu Đơn Từ Bỏ Thẻ Xanh.

Mẫu đơn này tên gọi chính thức là Record of Abandonment of Lawful Permanent Resident Status Bản Lưu Xác Nhận Từ Bỏ Tình Trạng Thường Trú Hợp Pháp (Tại Mỹ).

Tức là một ngoại kiều không muốn duy trì tình trạng Thường Trú Nhân ở Mỹ nữa thì làm đơn này để từ bỏ điều đó.

Sự từ bỏ là tự nguyện, không ai ép!

Có nhiều người cũng nổi tiếng và những nhóm luật sư thiện nguyện viết trên mạng với một sự nhiệt tình thái quá rằng người Việt sống ở Mỹ khi đi ra ngoại quốc rồi quay trở lại Mỹ thì đừng ký mẫu đơn này và đừng ký khi bị ép buộc nhưng trong thực tế điều này rất khó xảy ra. Sự lo lắng đối với mẫu đơn này có lẽ là quá đáng!

Có những câu hỏi trong bản thân mẫu đơn chứng minh cho sự khó xảy ra này.

Toàn là những câu hỏi gợi lên sự cảnh giác!

800x-1

i-407-new-lpr-abandonment-form-p2

 

 

Part 1, câu 7: Date of Last Departure from the United States? Ngày ra khỏi Mỹ lần cuối cùng.

Câu 8: Mailing Address Aboard? Địa chỉ liên lạc ở ngoài nước Mỹ (Việt Nam).

Câu 10: State the Reason for Abandoning Lawful Permanent Resident Status? Nêu lý do từ bỏ tình trạng thường trú hợp pháp.

Câu 11 và 12: Document Surrendered and Location of Submission? Giấy tờ nộp lại và địa điểm nộp đơn này.

11a: Form I-551 (Thẻ Xanh)?

11b: If the Form I-551 is not surrendered, select the reason why? Nếu không nộp lại Thẻ Xanh nêu lý do vì sao.

Liệt kê: Mất, bị ăn cắp, bị cắt bị hư hỏng, những lý do khác…

Câu 11c: List other documents surrendered? Liệt kê những giấy tờ khác được nộp…

Câu 12a: I am submitting Form I-407 outside of the United States in-person Tôi nộp trực tiếp form này cho nhân viên của nhà nước Mỹ, ở ngoài nước Mỹ.

Câu 12b:  I am submitting Form I-407 outside of the United States by mail Tôi nộp form này ở ngoài nước Mỹ bằng cách gửi theo đường bưu điện.

Câu 12c:  I am submitting Form I-407 at a US Port of Entry Tôi nộp form này tại một cửa khẩu của nước Mỹ.

Toàn là những yêu cầu hóc búa!

Phải lục lọi giấy tờ, số liệu mới có thể điền được!

Phần xác thực chữ ký mới ghê gớm:

I knowingly, willingly, and affirmatively declare that I have no intention of residing permanently in the United States, and that by singning and submitting this form, I intend to record the fact that I have knowingly and willingly abandoned my lawful permanent resident status in the United States. I have been informed of, and I understand my rights to a hearing before an immigration judge about whether I have abandoned my lawful permanent resident status in the United States. By signing and submitted this form, I knowingly, willingly, and affirmatively waive my rights to such a hearing.

Tôi tuyên bố trong một sự hiểu biết, tự nguyện, thấu đáo mọi thứ… rằng tôi không có ý định cư trú lâu dài tại Mỹ nữa và ký và nộp đơn này tôi cố ý xác thực một sự kiện rằng tôi từ bỏ tình trạng thường trú của tôi ở Mỹ trong sự nhận thức rõ ràng và tự nguyện. Tôi cũng đã được cho biết và hiểu quyền của tôi đối với một sự phán xử trước một quan tòa di trú về việc tôi bị tước Thẻ Xanh ở Mỹ (Nếu bị). Bằng việc ký và nộp đơn này, tôi từ bỏ quyền đó đối với một sự phán xử như vậy trong sự hiểu biết, tự nguyện và thấu đáo mọi chuyện!

Trong Part 1 còn có phần ký thay của cha mẹ hoặc người giám hộ cho trẻ vị thành niên dưới 17 tuổi nữa.

Không phải chuyện đùa!

Từ bỏ Thẻ Xanh là từ bỏ những quyền lợi và trách nhiệm và nghĩa vụ rất hệ trọng không phải ai muốn ký là ký!

Ngoài Part 1 ra còn có Part 2 và Part 3 nữa…

Part 2 là cam đoan của người phiên dịch, cũng hệ trọng không kém!

I certify that:

I am fluent in English and…

I further certify that I have read each and every question and instruction on this form, as well as the answer to each and every question on this form, in the language provided above and The alien has informed me that he or she understands each and every instruction and question on the form, as well as the answer to each and every question.

Tôi xác thực rằng:

Tôi thông thạo Anh ngữ và …(Việt ngữ)

Tôi xác thực rằng tôi đã đọc từng câu hỏi và hướng dẫn trong form này cũng như từng câu trả lời cho mỗi câu hỏi bằng ngoại ngữ đã được nêu trên và người ngoại kiều đã cho tôi biết rằng họ hiểu rõ từng câu hỏi cũng như sự hướng dẫn cũng như từng câu trả lời cho mỗi câu hỏi.

Ký tên và ghi rõ họ tên!

Part 3 là phần của nhân viên của nước Mỹ.

Phần này nhân viên đó cũng ghi rõ:

Tôi xác thực rằng tôi đã phỏng vấn người ngoại kiều có tên và đã ký tên trong phần Part 1 và tôi cũng đã nói cho người đó biết về quyền yêu cầu được phán xử như trong phần hướng dẫn đã nêu. Người này đã tuyên bố rằng họ hiểu rõ hậu quả của của việc ký vào đơn I-407. Tôi cũng xác thực rằng người phiên dịch đã được nhờ dịch và người đứng đơn đã hiểu rõ mọi điều người phiên dịch truyền tải.

Hoặc: Tôi xác thực rằng tôi đã không thể phỏng vấn người ngoại kiều được ghi tên trong Part 1 của form I-407 này. Tôi kết luận đương đơn có thể từ bỏ tình trạng thường trú hợp pháp vì:…

Rồi ghi rõ, 1 bản copy form I-407 có chữ ký của đương đơn đã được cung cấp cho đương đơn.

Sau đó nhân viên của nước Mỹ phải ký tên và ghi rõ họ tên cũng như chức vụ, văn phòng nơi nhân viên đó làm việc…

Diễn giải dài dòng để cho thấy sự lo lắng về mẫu đơn I-407 này có vẻ như là không đáng và việc ký và nộp đơn này không phải dễ dàng, không phải dể nhầm lẫn.

Mẫu đơn này có ở các sân bay hoặc cửa khẩu biên giới của nước Mỹ. Việc này rất bình thường! Ai có nhu cầu thì nộp ai không có nhu cầu thì khỏi để ý, chẳng thèm quan tâm làm gì. Nó cũng như mẫu đơn liên quan đến quốc tịch. Bạn yêu nước Mỹ và muốn gắn bó với nước Mỹ thì bạn thi vô quốc tịch. Bạn không yêu nước Mỹ nữa thì có mẫu đơn cho bạn từ bỏ quốc tịch. Mọi cái là tự nguyện không ai ép buộc bạn. Giả dụ một người Việt là thường trú nhân Mỹ ra khỏi nước Mỹ hoặc vô lại Mỹ nếu không có nhu cầu từ bỏ Thẻ Xanh thì đâu ai dại nộp đơn đó làm gì. Bận rộn thủ tục xuất nhập cảnh và lên máy bay cũng sợ không kịp thời gian rồi. Còn trường hợp nhầm lẫn mà điền đơn vì không biết tiếng Anh cũng khó có thể xảy ra vì nộp đơn đó không chỉ ký tên là xong mà phải hiểu câu hỏi mới điền đơn được. Nếu không biết tiếng làm sao mà đọc cho hiểu mà điền để nộp. Một mẫu đơn rõ ràng và chặt chẽ như vậy, chính xác từng câu từng chữ nếu nhờ bất cứ ai hiểu tiếng Anh dịch hộ thì chỉ cần nghe sơ mấy câu hỏi là thấy nghiêm túc và nghiêm trọng liền. Ông nội người ta cũng không dám dính vô nếu thực sự không muốn bị tước mất Thẻ Xanh. Tôi vô Mỹ lại làm việc và để sống cùng người thân, có điền đơn là điền mấy tờ khai hàng hóa ngoại tệ đem vô Mỹ này kia chứ hà cớ gì nói tôi từ bỏ Thẻ Xanh. Mà chuyện nhờ người dịch một văn bản khó như Form I-407 ở sân bay không phải dễ có người ở không cho mình nhờ! Còn chuyện chính quyền ông Trump tạm cấm công dân của 7 nước Hồi Giáo nhập cảnh Mỹ để sàng lọc khủng bố, các thủ tục thực thi đều rất rõ ràng. Bạn không được nhập cảnh thì sẽ có giấy tờ từ chối hoặc Giấy Trục Xuất Theo Thủ Tục Đơn Giản được ghi và trao cho bạn. Bạn không vô Mỹ được thì bạn bước ra để 90 ngày sau khi lệnh cấm kết thúc tính tiếp chứ không có chuyện nhân viên di trú và bảo vệ biên giới ép buộc bạn ký vô đơn từ bỏ Thẻ Xanh. Cho dù ông Trump và những người phản đối còn tranh luận dài dài về việc đúng sai ra sao nhưng trong một đất nước dân chủ mọi việc bất đồng đều phải được giải quyết theo luật và nước Mỹ không phải quân phát xít. Tất cả các bước về di trú vẫn được tiến hành đúng luật, đúng thủ tục. Ai thấy không đúng luật và bị thiệt thòi người đó cứ việc kiện chính quyền Mỹ ra Tòa. Đối với những người già hoặc người không biết tiếng Anh, nước Mỹ luôn tạo điều kiện cho quyền của họ được công bằng. Chưa hề có chuyện thấy họ không biết tiếng Anh mà nước Mỹ chèn ép, ăn hiếp người ta!

Chà đồ nhôm, đôi lúc chúng ta cầm nhầm: 24 đô la và những đêm mất ngủ!

Được nghe kể lại câu chuyện này hôm kia, chẳng có gì ngạc nhiên. Ai chẳng có lúc cầm nhầm?!

 

Mấy ngày hôm nay em đã không ngủ được và bị hoảng loạn luôn.

Em ăn không thấy ngon nữa.

Em bị sút mấy ký lô luôn rồi.

Em ân hận vô cùng!

Chỉ vì 2 món đồ có 24 đô la mà em dính vô chuyện này. Sắp tới em còn phải đổi Thẻ Xanh 2 năm qua 10 năm nữa. Không biết Sở Di Trú có thu hồi Thẻ Xanh của em và trục xuất em về Việt Nam không? Read more…

Sao em nỡ vội lấy chồng!

Nghe 1 người bạn của 1 người bạn kể lại chuyện này:

 

Bé Bủm đã không hiểu luật.

Mà hồi đó bé cũng đã cảm thấy thương chồng quá!

Cái thương đó bây giờ thành cách xa ngàn dặm!.

Nói dặm nào cũng được, dặm Mỹ cũng đúng mà km của Việt Nam mình cũng không sai. Read more…

Kết hôn thật, kết hôn giả…

Tò mò muốn tìm hiểu về 2 khái niệm này!

Kết hôn tức là 1 người đàn ông lấy 1 người đàn bà làm đủ thứ chuyện này kia, tạo thành 1 cặp vợ chồng và được luật pháp công nhận.

Bây giờ thêm kết hôn đồng giới nữa thì đàn ông có thể lấy đàn ông và đàn bà có thể lấy đàn bà!

Theo luật Di Trú thì kết hôn có chứng nhận của chính quyền mới được coi là kết hôn thật sự. Còn đàn ông và đàn bà này kia mà ở với nhau như vợ chồng nhưng không có hôn thú thì vẫn không được coi là kết hôn thật. Read more…