Archive

Archive for the ‘Album nhạc Indonesia của tôi!’ Category

Album Indonesia của tui: Singkong dan Keju- Cậu nhóc bột sắn!

(Tặng những người thích nhạc Indonesia)


Em nói với anh rằng em yêu anh

nhưng anh bảo phải xem lại điều đó

Bởi vì sở thích của chúng ta quá khác nhau 

em có biết không? Read more…