Home > Tin tức Di Trú > Nước Mỹ thực sự đang trở lại, hỗ trợ 4,5 tỷ đô la cho khủng hoảng nhân đạo di dân ở biên giới…

Nước Mỹ thực sự đang trở lại, hỗ trợ 4,5 tỷ đô la cho khủng hoảng nhân đạo di dân ở biên giới…

Categories: Tin tức Di Trú
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: