Home > Ở Mỹ ở đâu? > Sống ở Puerto Rico: Trong Xóm Liều!

Sống ở Puerto Rico: Trong Xóm Liều!

Nhà sát biển nguy hiểm. Bão Maria tràn vô, Xóm Liều banh ta lây vì nằm phía ngoài thành San Juan.

Chính là thành Castillo Felipe del Morro.

Nhà cửa lối xóm lúp xúp giống như Xóm Liều của Rio de Janeiro bên Brasil…

Advertisement
Categories: Ở Mỹ ở đâu?
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: