Home > Ở Mỹ ở đâu? > Sống ở Puerto Rico: Có bão thì chạy!?

Sống ở Puerto Rico: Có bão thì chạy!?

Nhà hư luôn thì bỏ của!
Ở ngay sát biển ớn quá.

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, nhà, đám mây và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đại dương, cây, đám mây, ngoài trời, thiên nhiên và nước
Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, ngoài trời, nước và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời
Categories: Ở Mỹ ở đâu?
  1. thanh phong nguyen
    18.02.2019 at 00:30

    E muốn xin Mail của a để hỏi việc riêng được ko a?

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: