Home > Ở Mỹ ở đâu? > Sống ở Puerto Rico: Đậm đặc Mỹ Latin, phía Nam của đảo…

Sống ở Puerto Rico: Đậm đặc Mỹ Latin, phía Nam của đảo…

San Juan nằm phía Bắc, là thủ phủ của Puerto Rico thấy hao hao Mỹ trong đất liền. Xuống phía bên kia và các mé khác của đảo, các thành phố là Mỹ Latin 100%…

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời
Nhà thờ chính Salinas city…
Trong hình ảnh có thể có: đám mây, bầu trời, cỏ, ngoài trời và thiên nhiên
Lối vào thành phố San German
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây và ngoài trời
Tòa Thị Chính Mayaguez
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời
Cửa ngõ Rincon
Không có mô tả ảnh.
1 vòng quanh…
Categories: Ở Mỹ ở đâu?
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: