Home > Ảo Tung Chảo! > Ngỗng và hải âu ‘phê thuốc’ ở Huntington Beach.

Ngỗng và hải âu ‘phê thuốc’ ở Huntington Beach.

Một con ngỗng và một con hải âu đang hồi phục sau khi “phê thuốc” ở một công viên tại Huntington Beach hôm Thứ Tư, 19 Tháng Mười Hai.

Theo đài ABC7, một người bỏ hàng trăm viên thuốc trên bãi cỏ trong một công viên ở Huntington Beach. Một con ngỗng và một con hải âu ăn vào bị ngất xỉu và phải được đưa trung tâm chăm sóc thú vật.

Một người trong công viên tìm thấy con ngỗng nằm gần đống thuốc bị và liền gọi cho trung tâm kiểm soát thú vật. Người này còn rằng có thể có một số con chim khác ăn các viên thuốc trên bãi cỏ nhưng vẫn còn bay được.

Trung tâm chăm sóc thú vật cho biết còn có một con hải âu cũng ăn thuốc trên bãi cỏ và đang được điều trị cùng với con ngỗng. Cả hai con thú này đều được truyền dịch để tống hết chất độc ra và đang hồi phục. 

TL – Người Việt

Categories: Ảo Tung Chảo!
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: