Home > Ảo Tung Chảo! > Dao Nhật Bổn! Tặng phiếu giảm giá…

Dao Nhật Bổn! Tặng phiếu giảm giá…

Bộ dao Kanpeki và các loại dao khác của Kamikoto giảm giá mùa Lễ…

Thấp nhất là $197. Ai muốn mua thì cứ bỏ code khuyến mãi vô sẽ được giảm thêm $50!!!

Nghệ thuật bán hàng của người ta, thấy dao Nhật gì mà giảm giá và đủ giá luôn, còn khuyến mãi um xùm… Quảng cáo trong mấy trang Web mình lướt, trong Facebook, trong E-mail…

Họ đưa đủ kiếu bán ra cho mình say, xà quần trong tiệm họ một lúc kiểu gì cũng có mua!

Categories: Ảo Tung Chảo!
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: