Home > Thẻ xanh bảo lãnh gia đình Thẻ xanh làm việc... > Sẽ dễ hơn! Đổi Thẻ Xanh 2 năm qua 10 năm…

Sẽ dễ hơn! Đổi Thẻ Xanh 2 năm qua 10 năm…

USCIS đã ban hành một Policy Memorandum mới hướng dẫn nhân viên là khi nào họ có thể bỏ qua một cuộc phỏng vấn cho những đương đơn nộp mẫu I-751 Petition to Remove Conditions on Residence Gỡ bỏ điều kiện của thường trú nhân 2 năm. PM này sẽ có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2018 và tác động đến mọi mẫu đơn I-751 nộp sau ngày này.Nhìn chung, nhân viên di trú phải phỏng vấn một đương đơn cư trú có điều kiện, là người đứng đơn chính trong mẫu đơn I-751 trừ khi họ được miễn. Hướng dẫn này sẽ giải thích cho các nhân viên có thể bỏ qua một cuộc phỏng vấn nếu có những điều kiện được hội đủ:. Họ có thể ra một cuộc quyết định dựa trên những lưu trữ và bằng chứng cho thấy cuộc hôn nhân đã là thực sự và cuộc hôn nhân đã không được hình thành chỉ vì để được hưởng những quyền lợi di trú Mỹ.. Đơn I-751 được nhận từ sau ngày 10 tháng 12 năm 2018, USCIS đã có phỏng vấn đương đơn trước đây.. Không cho thấy sự gian dối của hồ sơ I-751.. Không cho thấy cuộc phỏng vấn sẽ giúp ích cho tiến trình của hồ sơ.Khi quyết định miễn phỏng vấn, sự xem xét sẽ được đưa ra bất kể đơn xin I-751 đó là do cả 2 người vợ chồng cùng nộp hoặc chỉ có một người nộp.Hướng dẫn PM này sẽ áp dụng cho tất cả những nhân viên của USCIS giải quyết hồ sơ I-751 và nó sẽ thay thế cho hướng dẫn PM trước đây ban hành ngày 24 tháng Sáu năm 2005…
USCIS has issued a policy memorandum (PDF, 115 KB) (PM) providing guidance to USCIS officers on when to consider waiving the interview requirement for Form I-751, Petition to Remove Conditions on Residence. This PM goes into effect on December 10, 2018 and applies to all Form I-751 petitions received on or after December 10.Generally, USCIS officers must interview a conditional permanent resident who is the principal petitioner on a Form I-751, unless the interview is waived. This guidance explains that officers may consider waiving an interview if they are satisfied that:

 • They can make a decision based on the record because it contains sufficient evidence about the bona fides of the marriage and that the marriage was not entered into in order to evade U.S. immigration laws;
 • For Form I-751 cases received on or after December 10, 2018, USCIS has previously interviewed the principal petitioner;
 • There is no indication of fraud or misrepresentation in the Form I-751 or the supporting documentation; and
 • There are no complex facts or issues that require an interview to resolve.

When determining whether to waive an interview, these considerations apply regardless of whether the Form I-751 is filed as a joint petition or as a waiver of the joint filing requirement.This PM applies to all USCIS officers adjudicating Form I-751 and fully replaces the June 24, 2005, PM, “Revised Interview Waiver Criteria for Form I-751, Petition to Remove the Conditions on Residence.”

(Mùa Đông Boston…)
Sự dễ hơn này của việc đổi Thẻ Xanh 2 năm qua 10 năm không gì khác hơn là do việc lâu nay Sở Di Trú nghe lời tổng thống Trump xiết di trú nên hồ sơ bị tồn đọng thành núi trên khắp nước Mỹ.
Khu vực Houston và bên Cali hồ sơ bị chậm trễ lên tới hơn 20 tháng… Cho nên bây giờ nới nới dễ bớt cho hồ sơ được giải quyết cho mau vơi đi…

Advertisement
 1. 02.03.2019 at 00:30

  WAC1990007022
  You are attempting to add a receipt number that does not exist in My Case Status. Please check your receipt number and try again.
  Hello anh Thanhhong,em change the xanh 2 years,em check ky dung receipt nhung lại xuất hiện thông báo trên,hồ sơ nộp hồi tháng 8/2018,là bị gì vậy anh.Nhờ anh tu vấn dùm em

 2. Phuong
  08.07.2019 at 00:30

  Em đang chờ thẻ xanh 10 năm. Không hiểu sao em không thể kiểm tra được tình trạng hồ sơ của mình trên hệ thống máy tính của USCIS. Em dùng đúng số Numbers case của mình, nhưng hệ thống báo lỗi hoài.anh có cách nào giúp em không a? Em chờ được 6 tháng rồi.

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: