Home > Ảo Tung Chảo! > Treo ngược cành cây: Khách hàng làm mọi!

Treo ngược cành cây: Khách hàng làm mọi!

Dụng cụ tập lưng và chữa đau lưng giờ bán cho khách hàng, khách hàng phải tự lo lắp ráp. Y như làm mọi cho mấy nhà sản xuất!

Hồng già có khiếu về cơ khí mà thấy còn làm biếng nữa mà mấy người không khéo tay chắc mệt ah?!

Giá không mắc, cỡ khoảng $100 nhưng công lắp ráp tính ra nhiều tiền ah!

Máu chảy xuống não nhanh ah!

Khỏi cần uống Ginko Biloba!

Categories: Ảo Tung Chảo!
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: