Home > Visa đi Mỹ... > Visa đi Mỹ: Lưu ý về một số bệnh bị cấm nhập cảnh vào Mỹ…

Visa đi Mỹ: Lưu ý về một số bệnh bị cấm nhập cảnh vào Mỹ…

Visa định cư!

Người mang một trong các bệnh sau sẽ bị cấm nhập cảnh Mỹ:

Chancroid (Hạ cam) – Gonorrhea (Bệnh lậu) – Granuloma inguinale. (Bệnhhoa liễu) – Leprosy, infectious (Bệnh hủi lây nhiễm) – Lymphogranulomavenereum. (Bệnh hột xoài) – Syphilis, infectious stage (Bệnh giang mai,thời kỳ truyền nhiễm) – Tuberculosis (Lao phổi).

Một số Bệnh truyền nhiễm khác như: Cholera (Dịch tả) – Diphtheria (Các bệnh dính tới phong đòn gánh, ho gà,bạch hầu) – Plague (Dịch hạch) -Smallpox (Đậu mùa) – Yellow fever (Sốtvàng da) – Viral hemorrhagic fevers (Sốt xuất huyết)- Severe acuterespiratory – SARS (Hô hấp cấp tính) – Flu that can cause a pandemic (Cảm có thể gây thành dịch)

Lưu ý: Ngày 4/1/2010 bệnh Human immunodeficiency virus (HIV) infection (HIV hay còn gọi là AIDS là SIDA) không còn nằm trong danh sách các bệnh bị cấm nhập cảnh. Bệnh viêm gan B hay C không nằm trong những định nghĩa của những bệnh truyền nhiễm bị cấm nhập cư vào Mỹ. Trong trường hợp đương đơn mắc bệnh thì LSQ sẽ yêu cầu đương đơn chữa hết bệnh, khi đó mới được cấp visa (Thời gian điều trị bệnh tuỳ vào bệnh viện nơi đương đơn điều trị).

Xem thông tin đầy đủ hơn tại Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ: http://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/laws-regulations.html

Bỏ hút thuốc đã được 20 năm rồi!
Categories: Visa đi Mỹ...
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: