Home > Tò mò nước Mỹ > Đường biên giới hình vuông!? Arkansas – Mississippi…

Đường biên giới hình vuông!? Arkansas – Mississippi…

Đi công tác sòng bài ở Greenville của Mississippi…

Lâu nay cứ nghĩ sông Mississippi là biên giới tự nhiên với Arkansas.

Nhìn bản đồ hoài không ra, đường biên giới rõ ràng là hình vuông?!

Mississippi là bang kinh tế chưa mạnh nên sòng bài nhiều để khuyến khích phát triển!!!

Cứ vừa vào đất Mississippi là thấy sòng bài ngay. Giống bên Oklahoma!

Vừa qua biên giới của Arkansas là sòng bài hiện ra liền… Mississippi…
Categories: Tò mò nước Mỹ
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: