Home > EB5, trải thảm đỏ!? > EB5, trải thảm đỏ!? Sáng vác ô đi tối vác về…

EB5, trải thảm đỏ!? Sáng vác ô đi tối vác về…

“Sáng vác ô đi tối vác về” là cách nói ngày xưa.

Ý nói về mấy người công chức chính quyền, đi làm hàng ngày ăn lương…

EB5, khái niệm quản lý của nhà đầu tư cũng như vậy nếu họ lựa chọn cách đầu tư trực tiếp. Họ mua lại hoặc tạo dựng một doanh nghiệp mới rồi trực tiếp điều hành việc kinh doanh…

Tiếng Mỹ gọi khái niệm đó là Day To Day Managerial Control. Quản Lý, Kiểm Soát Hàng Ngày…

Cách thức này lu bu, bận rộn. Mặc dù có thể nó giúp cho nhà đầu tư có nhiều lợi nhuận hơn.

EB5 mà đầu tư gián tiếp thì không có can thiệp sâu vào công việc quản lý. Nhà đầu tư góp vốn kinh doanh với chủ dự án nào đó trong một Trung Tâm Đầu Tư Vùng Regional Center đồng thời cũng chia xẻ luôn công việc quản lý cho bên hợp tác. Cụ thể là bên đối tác có thể quản lý thay cho nhà đầu tư EB5 hoặc 2 bên cùng thuê một bên thứ 3 điều hành giúp. Sự thuê bên thứ 3 này phổ biến hơn. Các bên cứ bỏ vốn và tham gia vào ban quản trị chẳng hạn còn giám đốc điều hành sẽ được thuê để vận hành doanh nghiệp… Cách này gọi là Through Policy Formulation.

Trung Tâm Đầu Tư Vùng gọi tắt là Regional Center nhưng tên chính thức là Immigrant Investor Regional Center hoặc Regional Center Pilot Program.

Nhiều nhà đầu tư ngoại quốc vô Mỹ muốn giao việc điều hành cho đối tác chỉ ăn chia lợi nhuận là vì họ còn bỡ ngỡ với môi trường kinh doanh ở Mỹ. Cũng có thể họ không có chuyên môn điều hành doanh nghiệp. Ăn chia lợi nhuận khỏe hơn mặc dù lợi nhuận có không nhiều như đầu tư và điều hành trực tiếp.

Điều hành doanh nghiệp, nhà đầu tư phải tận lực tận tâm. Có bao nhiêu khả năng phải dồn hết vào đó. Trong khi đầu tư gián tiếp, doanh nghiệp EB5 có thể vẫn làm những công việc sở trường của mình, thậm chí không có mặt tại Mỹ cũng không sao. Cho nên nhiều nhà đầu tư bây giờ họ chọn cách đầu tư gián tiếp, như vậy họ vẫn quán xuyến được mọi chuyện ở Việt Nam chẳng hạn, trong khi thời gian trôi qua họ vẫn có Thẻ Xanh và nhập quốc tịch Mỹ như thường. Sau mấy năm, vốn bỏ ra được thu hồi đủ mà tình trạng di trú ở Mỹ vẫn được thành công theo ý muốn. Như vậy thật sự rất tiện lợi!

Đồng tiền nói chuyện, đồng tiền thay thế sức lực cho nhà đầu tư mà không phải đánh đổi nhiều.

Cũng phải nói thêm nước Mỹ tạo ra cách đầu tư gián tiếp qua Regional Center cũng là để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và cũng là một cách dễ mời gọi vốn tư bản từ ngoại quốc vào Mỹ. Trước đây khi chưa có mấy Regional Center đó doanh nhân ngoại quốc thấy ngại ngần nên chưa mạnh dạn rót tiền. Kinh doanh ngoài nước của mình cho có hiệu quả tất nhiên không hề đơn giản nên ai cũng phải thận trọng…

Thẻ Xanh đầu tư EB5, về khái niệm quản lý doanh nghiệp trực tiếp hay gián tiếp trên đất Mỹ nó như vậy.

 

Advertisement
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: