Home > EB5, trải thảm đỏ!?, Làm việc ở Mỹ và Work Permit > EB5, trải thảm đỏ!? Những Trung Tâm Vùng bị rút giấy phép…

EB5, trải thảm đỏ!? Những Trung Tâm Vùng bị rút giấy phép…

Cũng trải đều khắp nước Mỹ!

Tiểu bang nào cũng có những Trung Tâm Vùng bị rút giấy phép hết!

Cali là ma nhất: Có tới 57 trung tâm bị luôn.

Toàn nước Mỹ có tổng cộng 288 trung tâm bị hủy.

Các nhà đầu tư EB5 bưng tiền vô Mỹ nếu không kết nối được với mấy văn phòng đàng hoàng thì đừng có làm. Nhiều trung tâm đã bị hủy giấy phép rồi mà có khi vẫn dụ người ta lấy tiền!!!

Gặp mấy trung tâm ma thì coi như bỏ của luôn.

Trung tâm bị hủy được gọi là Terminated Regional Center!

Alabama: 03 trung tâm.

Alaska: 03

Arizona: 06

Arkansas: 03

California: 57

Colorado: 05

Đảo Marianna: 04

Connecticut: 01

Delaware: 0

Washington DC: 05

Florida: 26

Georgia: 08

Đảo Guam: 03

Hawaii: 02

Idaho: 06

Illinois: 10

Idianna: 03

Iowa: 0

Kansas: 02

Kentucky: 01

Louisiana: 04

Maine: 01

Maryland: 02

Massachusetts: 07

Michigan: 07

Minesota: 01

Mississippi: 01

Missouri: 02

Montana: 02

Nebraska: 01

Nevada: 06

New Hampshire: 0

New Jersey: 07

New York: 08

North Carolina: 02

North Dakota: 02

Ohio: 05

Oklahoma: 03

Oregon: 02

Pennsylvania: 02

Puerto Rico: 03

Rhode Island: 0

South Carolina: 05

South Dakota: 01

Tennessee: 02

Texas: 13

Đảo Virgin: 01

Utah: 01

Vermont: 01

Virginia: 02

Washington: 16

West Virginia: 01

Wisconsin: 01

Wyoming: 01

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: