Home > EB5, trải thảm đỏ!? > EB5, trải thảm đỏ!? Trải rộng khắp nước Mỹ những Regional Center…

EB5, trải thảm đỏ!? Trải rộng khắp nước Mỹ những Regional Center…

Regional Center là viết tắt của Immigrant Investor Regional Center hoặc Regional Center Pilot Program. Có nghĩa là Trung Tâm Đầu Tư Vùng.

Trung Tâm Đầu Tư vùng được chính phủ Mỹ cấp phép cho rất nhiều chủ thể kinh tế trên khắp nước Mỹ.

Nói chung tiểu bang nào cũng có.

Như vậy là cơ hội đầu tư cho những doanh nhân ngoại quốc EB5 là rất nhiều nếu họ kết nối được với những công ty chủ thể của các Trung Tâm làm ăn đâu ra đó…

Các Trung Tâm Đầu Tư Vùng sẽ mời gọi các nhà đầu tư từ khắp thế giới bưng tiền vô Mỹ làm ăn…

Tất nhiên chuyện cấp phép là của chính phủ Mỹ. Còn cấp phép rồi mà Trung Tâm nào điều hành làm ăn trung thực hay không thì là chuyện khác. Nếu làm đàng hoàng họ sẽ phát tài và được cấp mới giấy phép hoài hoài. Nếu làm ăn gian dối giấy phép của họ sẽ bị rút!

Danh sách các Trung Tâm Tư hiện tại ở 50 tiểu bang có tổng cộng 1381 vùng.

Con số lớn thiệt!

Tiểu bang Alabama: 12 Trung Tâm.

Alaska: 01

Arizona: 13

Arkansas: 03

California: 223

Colorado: 15

Quần Đảo Mariana: 03

Connecticut: 67

Delaware: 11

Washington DC: 22

Florida: 81

Georgia: 34

Đảo Guam: 02

Hawaii: 20

Idaho: 02

Illinois: 31

Indiana: 20

Iowa: 03

Kansas: 06

Kentucky: 10

Louisiana: 17

Maine: 01

Maryland: 28

Massachusetts: 18

Michigan: 06

Minnesota: 05

Mississippi: 14

Missouri: 09

Montana: 03

Nebraska: 05

Nevada: 33

New Hampshire: 09

New Jersey: 104

New Mexico: 09

New York: 130

North Carolina: 22

North Dakota: 02

Ohio: 18

Oklahoma: 08

Oregon: 22

Pennsylvania: 85

Puerto Rico: 06

Rhode Island: 09

South Carolina: 17

Tennessee: 15

Texas: 74

Đảo Virgin: 02

Utah: 07

Vermont: 02

Virginia: 24

Washington: 65

West Virginia: 10

Wisconsin: 22

Wyoming: 01

Cứ dò theo danh sách sẽ thấy nhiều tiểu bang kinh tế rất phát triển.

California là trùm, 222 trung tâm. Connecticut, New Jersey, New York, Pennsylvania, Texas, Washington cũng nhiều. Là những tiểu bang lâu nay có những đại đô thị đã phồn thịnh sẵn…

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: