Home > EB5, trải thảm đỏ!? > EB5, trải thảm đỏ!? Lệ phí cao dã man?!

EB5, trải thảm đỏ!? Lệ phí cao dã man?!

33CA604A-7DD6-4BFD-82A1-73759E72327C

Nói mức phí dã man có lẽ là không oan chút nào!

Quy định tiền nộp cho mẫu đơn I-924 là $17.795.

Xin nhắc lại là 17.795 đô la!

Mẫu đơn I-924 tiếng Anh là Application for Regional Center Designation Under the Immigrant Investor Program

Đơn này có thể đươc bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào ở Mỹ dư tiền muốn xin thành lập ra một vùng đầu tư dành cho những doanh nhân ngoại quốc bưng tiền vô Mỹ theo dạng EB5…

Mấy vùng đầu tư này được gọi là Regional Center gắn liền với chương trình khuyến khích đầu tư định cư nước Mỹ đã ban hành năm 1993, Immigration Investor Pilot Program

Trước đây lệ phí cho mẫu đơn này chỉ là $6.230. Hiện nay gần 18 ngàn là đã tăng gấp 3 lần! Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Đế Quốc Mỹ, quy mô kinh tế của một Regional Center rất lớn nên phí cao vậy đó…

Nói chung EB5 là chương trình lấy Thẻ Xanh của nhà giàu lên lệ phí cũng được Sở Di Trú tính theo kiểu con nhà giàu.

Chưa hết, mỗi năm Trung Tâm Đầu Tư vùng muốn duy trì hoặc gia hạn tư cách Regional Center còn phải nộp mẫu đơn I-924A với mức phí $3.035 nữa ! Annual Certification of Regional Center.

Mấy mẫu đơn khác dành cho doanh nhân EB5 nói chung cũng cao nhưng vẫn chấp nhận được :

  • Đơn xin đầu tư I-526 là $3.675 Immigrant Petition by Alien Entrepreneur.
  • Đơn xin visa DS-260 và chuyển diện I-485 giống như bên bảo lãnh gia đình, $245 và $1140 + $85 lăn tay.
  • Đơn I-941 là $1.200, xin vào Mỹ thay cho thẻ xanh trong khi đang trong quá trình chuyển diện Application For Entrepreneur Parole.
  • Đơn đổi thẻ xanh 2 năm qua thẻ xanh vĩnh viễn I-829 là $3.750, Petition by Entrepreneur to Remove Condition on Permanent Resident Status.
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: