Home > EB5, trải thảm đỏ!?, Thẻ xanh bảo lãnh gia đình Thẻ xanh làm việc..., Visa đi Mỹ... > EB5, trải thảm đỏ!? 10 công ăn việc làm đạt yêu cầu…

EB5, trải thảm đỏ!? 10 công ăn việc làm đạt yêu cầu…

3F3505CB-CFEB-4248-91FD-429B93D3D3A1

(Nhà Mỹ toàn gỗ không nên cất lẹ lắm. Florida…)

bf794449-f704-4aa3-b815-df74d03960f6

Công ăn việc làm đạt yêu cầu đối với doanh nghiệp EB5 được nhà nước Mỹ dùng từ Qualifying Employee.

Nhân công đạt chất lượng, đạt tiêu chuẩn!

Luật Đầu Tư EB5 quy định mỗi doanh nghiệp ngoại quốc muốn định cư lấy Thẻ Xanh phải duy trì được 10 công ăn việc làm cho lao động Mỹ trong thời gian kinh doanh ít nhất là trên 2 năm. Mỗi công việc đòi hỏi phải là toàn thời gian và được thừa nhận là lao động hợp pháp và tiền lương cho lao động phải đạt mức lương tối thiểu. 10 nhân lực này có thể do doanh nhân EB5 trực tiếp quản lý mà cũng có thể do doanh nghiệp mà nhà đầu tư EB5 kết hợp nhờ các chủ dự án trong những vùng đầu tư Regional Center quản lý hộ. Gọi là kinh doanh tạo công ăn việc làm trực tiếp hoặc gián tiếp Direct or Indirect Created Job.

Quy định mức lương tối thiểu cho từng tiểu bang và các vùng lãnh thổ của nước Mỹ là khác nhau tùy theo vị trí địa lý và quy mô của đô thị… Mức lương tối thiểu liên bang yêu cầu chung là $7,25/giờ. Nhưng mà mỗi bang mỗi vẻ cũng khó lường!? Georgia và Wyoming chỉ là $5,15. Alabama, Louisiana, Mississippi, South Carolina và Tennessee là 5 tiểu bang không buộc phải có mức lương tối thiểu!!! 14 tiểu bang có mức lương tối thiểu bằng mức tiểu bang quy định. 29 tiểu bang cao hơn liên bang: Giả dụ Cali là $11, New York $10,50, Washington là$11,50, Washington DC $13,25.

Công việc toàn thời gian tiếng Mỹ là Full Time Job.

Công việc được coi là hợp pháp: Authorized Employment.

Thông thường công việc Full Time là làm đủ 40 tiếng một tuần. Làm ít hơn 40 tiếng gọi là không phải việc Full Time, là Part Time. Nhiều công ty lách luật thuê người lao động làm 35 tiếng một tuần hoặc có khi lên tới 37,5 tiếng một tuần vẫn gọi là làm Part Time. Lách như vậy thì doanh nghiệp khỏi phải trả những lợi ích người lao động được hưởng với tư cách nhân công Full Time. Chuyện đó dài dòng…

Ở đây đang bàn tới Full Time Job của lao động trong một doanh nghiệp được đầu tư bởi doanh nhân ngoại quốc theo chương trình EB5 lấy Thẻ Xanh. Công việc quy định là Full Time cho tối thiểu 10 nhân lực mà nước Mỹ đòi hỏi là 35 tiếng một tuần. Ít hơn 5 tiếng so với quy định thông thường! Như vậy là một sự châm chước rồi!

Authorized Employment, lao động hợp pháp đối với chương trình EB5 có thể là công dân Mỹ và thường trú nhân Mỹ và bất kể người ngoại quốc nào ở Mỹ mà được cấp Thẻ Lao Động. Giấy Phép Lao Động có thể được ghi là Work Permit Card, có thể được ghi là Employment Authorization Card.

Có nhiều nhân công trong chương trình định cư EB5 thắc mắc là nếu họ làm thêm một công việc thứ 2 gọi là Second Job cho một doanh nghiệp khác có được hay không. Luật quy định họ làm đủ 35 tiếng cho nhà đầu tư của chương trình này là được và họ có thể làm thêm bất cứ công việc nào khác nếu nó không gây ảnh hưởng đến chất lượng của việc EB5 đang làm!

78FCC48D-CDEA-49DA-A928-B9FC759B0931

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: