Home > EB5, trải thảm đỏ!? > EB5, trải thảm đỏ!? Pilot không phải là phi công!

EB5, trải thảm đỏ!? Pilot không phải là phi công!

EBF064B7-50C4-453B-A1A0-7FFEA57E4B09

(Quê hương đậu phụng nằm ở Alabama?)

Pilot nghĩa là phi công.

Nói là hoa tiêu cũng đúng luôn!

Nhưng chương trình đầu tư vào Mỹ có chữ Pilot thì mang nghĩa khác.

Luật về đầu tư EB5 vào Mỹ để lấy Thẻ Xanh ra đời từ năm 1990. Gần 30 năm trước!

Nó quy định doanh nhân ngoại quốc đem tiền vô nước Mỹ sẽ là 1 triệu đô hoặc 500.000 đô.

Hồi mới ra luật về EB5 sự đầu tư không có nhiều mấy. Mấy nghị sỹ quốc hội Mỹ ngồi nghĩ phải làm sao thúc đẩy nhiều người đem tiền vô nữa. Cho nên cái luật có liên quan tới Pilot mới ra đời.

Năm 1993!

Chương trình có tên là Immigration Investor Pilot Program.

Dịch thoáng thoáng qua tiếng Việt là Chương Trình Thí Điểm (Khuyến Khích, Châm Chước, Hợp Tác) Cho Những Nhà Đầu Tư Định Cư…

Được hiểu là doanh nhân ngoại quốc ôm tiền vô Mỹ kinh doanh không phải là dễ dàng. Từ một quốc gia xa xôi đến Mỹ và kinh doanh theo luật Mỹ, lối sống Mỹ, nhân công, thị trường đều hoàn toàn khác dễ bị lỗ sặc gạch. Nhiều nhà đầu tư chùn chân… Cho nên chính phủ Mỹ chủ trương sẽ cho mở những khu vực đầu tư gọi là Regional Center để kết hợp với những nhà đầu tư sử dụng đồng tiền hiệu quả. Có thể hiểu mấy Trung Tâm Đầu Tư Vùng này là cùng nhau kinh doanh hoặc nhà đầu tư đưa vốn cho những chủ dự án trong các khu Regional Center kinh doanh hộ mà vẫn đảm bảo thúc đẩy được tăng trưởng kinh tế Hoa kỳ cũng như tạo thêm được nhiều công ăn việc làm cho thị trường lao động. Tên gọi chính thức của mấy vùng mấy khu đó là Immigrant Investor Regional Center hoặc Regional Center Pilot Program gì gì đó… Bên Châu Á có mấy dạng vùng đầu tư kiểu như vậy hay được gọi là Khu Chế Xuất hay Đặc Khu Kinh Tế nhưng cách vận hành khác với bên Mỹ. Đặc Khu hay Khu Chế Xuất bên Việt Nam chẳng hạn, thường kêu gọi đầu tư bao gồm cả vốn và công nghệ của tư bản ngoại quốc. Những nhà kinh doanh này thường được hưởng ưu đãi ban đầu và được miễn hoặc giảm thuế… Mấy Regional Center của Mỹ thì kêu gọi nhà đầu tư đem vốn vô thôi và không được miễn giảm thuế. Dù có khác nhau nhưng mục đích của mấy chương trình này đều là gia tăng phát triền kinh tế và tạo thêm việc làm cho lực lượng lao động nước sở tại. Cái khác nữa là bên Mỹ các Regional Center có không gian địa lý rất lớn, có thể liên kết nhiều tiểu bang với nhau luôn.

Hiện nay các Trung Tâm Đầu Tư Vùng đã hiện hữu khắp lãnh thổ Mỹ bang nào cũng có hết và con số của nó được Sở Di Trú Mỹ chấp nhận đã là tổng cộng 1381 trung tâm.

Xin nhắc lại là 1381 trung tâm đầu tư vùng!

Một con số rất lớn.

Sau khi chương trình Pilot ra đời, các dự án đầu tư của Mỹ kêu gọi đầu tư ngoại quốc vô Mỹ lấy Thẻ Xanh tăng dần. Sau năm 2008 khi có khủng hoảng kinh tế bên Châu Á thì các Trung Tâm Vùng của Mỹ mọc lên như nấm sau mưa. Các con số năm sau luôn nhiều hơn năm trước. Trước  năm 2008 có khoảng mười mấy trung tâm thôi nhưng sau 2008 thì tăng đều. Năm 2016 là hơn 600 trung tâm. 2017 hơn 800 và hiện nay là 886.

Nói về các trung tâm đầu tư thì chuyện còn dài. Trong 886 trung tâm được nước Mỹ phê duyệt, chất lượng của chúng là khác nhau. Tính khả thi của nó trong việc thu hồi vốn bỏ ra 500.000 ngàn hoặc 1 triệu đô cũng là khác nhau. Trong một hình dung mênh mông gần 1 ngàn trung tâm đó, tìm một đối tác hiểu rõ về đường đi cho một hồ sơ EB5 được hiệu quả là một sự chọn lọc. Chuyện đó còn được bàn thảo nhiều…

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: