Home > Tò mò nước Mỹ > Sau ngày Lễ… Panama City Beach… Florida…

Sau ngày Lễ… Panama City Beach… Florida…

IMG_20180705_082815.jpgIMG_20180707_084756.jpgIMG_20180707_085014.jpg

Lễ July Fourth.

Tức là Lễ Độc Lập của Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Đế Quốc Mỹ.

Bãi biển của Panama City Beach.

Xác pháo thấy nhiều và lều trại có người xài xong bỏ luôn.

Chắc mang về tới năm sau mới xài mất công quá!

IMG_20180705_083316.jpgIMG_20180705_081309.jpg

Categories: Tò mò nước Mỹ
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: