Home > Tò mò nước Mỹ > Tò mò nước Mỹ: Những người quá giang xe có thể là tù vượt ngục!

Tò mò nước Mỹ: Những người quá giang xe có thể là tù vượt ngục!

C81A0AF6-2010-448D-99D4-DBE15507F765

Đi xuyên bang chỗ này chỗ kia trên đất Mỹ mà ngang qua mấy nhà tù thì thấy mấy bảng cảnh báo vậy!

Ý nhắc nhở là cho người đi nhờ xe lỡ đụng phải dân vượt ngục rủi ro xảy ra chuyện gì thì ráng chịu!

Nghĩa là đừng có cho ai đi nhờ?!

EAA3B584-38F1-419F-828B-FC70779817D5

Có nhiều tiểu bang như Nevada mà chạy ngang nhà tù, chính quyền ghi luôn là: Cấm cho người đi quá giang!

Hồi đi mấy sa mạc bên Nevada thấy bảng đó mà trời tối bị lạc đường nên không chụp hình lại được…

3E2B2BFC-7034-43E9-B9F7-9CE986FE160E

(Chụp ở gần Choctaw county, tiểu bang Oklahoma)

Categories: Tò mò nước Mỹ
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: