Home > Tò mò nước Mỹ > Tò mò nước Mỹ: Xếp khăn!

Tò mò nước Mỹ: Xếp khăn!

Xếp khăn thì dễ!

Xếp nhiều khăn cũng không khó.

Xếp nhiều khăn mà biết sắp xếp, sắp đặt cho thuận lợi thì công việc làm được lẹ mà đỡ lu bu. Xếp mà không có chỗ để thì cứ để tạm chỗ này lại bị đổ chỗ kia bực mình lắm…

Chụp cái bàn xếp khăn có bánh xe trong tiệm gì gì đó ở thành phố nào cũng quên mất tiêu luôn!

Có lẽ là tiệm Bed Bath & Beyond ở Boston?

IMG_20160306_104654

Categories: Tò mò nước Mỹ
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: