Home > Luật Di Trú Mỹ-Tham khảo > Nói chuyện chữ nghĩa: Tình trạng quá tuổi… CSPA, Priority Day, Cut-Off Day, Aging-Out, Freeze, Backlog, Retrogression.

Nói chuyện chữ nghĩa: Tình trạng quá tuổi… CSPA, Priority Day, Cut-Off Day, Aging-Out, Freeze, Backlog, Retrogression.

image_550270042423229

 (Nhà nước nhắc nhở: Cái cầu có thể đóng băng khi thời tiết lạnh! Carrollton city, Texas)

image_550270461586772

 (North President George Bush Turnpike Freeway, Carrollton city.)

Về việc giữ tuổi của các trẻ em để không bị thiệt thòi những quyền lợi di trú Mỹ thì đã được nói nhiều.

Báo chí và các trang mạng tràn ngập thông tin về chuyện này.

Ở đây chỉ muốn ôn lại một số từ ngữ.

Child Status Protection Act (CSPA) là Đạo Luật Bảo Vệ Tình Trạng Trẻ Em.

Nhiều người cứ gọi là Đạo Luật Bảo Vệ Trẻ Em không có đúng.

Bảo vệ trẻ em là khác: Bảo vệ trẻ em là cách ly trẻ em ra khỏi sự nguy hiểm. Còn nghĩa ở đây là bảo vệ một tình trạng các em nhỏ vẫn đang là trẻ em, chưa phải là người lớn! Ngày xưa nhiều trẻ em được ăn theo hoặc được cha mẹ sống bên Mỹ bảo lãnh đi Mỹ định cư thường bị loại oan ức vì quá tuổi quy định do hồ sơ bị ngâm ở Sở Di Trú lâu quá. Mặc dù khi nộp hồ sơ các em vẫn còn nhỏ và đủ điều kiện để được cấp visa. Những hồ sơ như F4, anh chị em công dân Mỹ bảo lãnh thì lâu thôi rồi. Từ lúc nộp đến lúc đi hiện nay đang là 14 năm. Quá trình lâu như vậy nên khi hồ sơ nằm chờ để được chấp thuận ở Sở Di Trú tốn mất 5-6, 7-8 năm là bình thường. Sau khi được chấp thuận còn phải chờ xếp hàng đợi visa hàng năm tới lượt mình nữa…

Là đang nói đến những trẻ em hoặc những thanh niên vẫn được gọi là trẻ em khi đang dưới 21 tuổi.

Từ tháng 8 ngày 6 năm 2002 Quốc Hội Mỹ nhận thấy điều này nên đã sửa đổi và ban hành luật CSPA cho những năm tháng hồ sơ nằm chờ này không bị trừ đi cho sự tính tuổi. Như thế nhiều em bị quá tuổi 21 ở ngoài đời nhưng do thời gian chờ đợi được bù lại nên các em vẫn được cấp visa.

Thời gian được bù lại này được tính từ lúc Sở Di Trú nhận hồ sơ cho đến khi sự bảo lãnh thân nhân được chấp thuận. Để dễ hình dung thì lấy trường hợp visa F3 ra minh họa:

Hồ sơ lâu tới 12 năm cho sự bảo lãnh của cha mẹ đối với con cái đã có gia đình. Con cái được đi định cư Mỹ và cháu của ông bà cũng được ăn theo! Hồ sơ từ khi nộp tới khi được chấp thuận lâu tới 5 năm chẳng hạn thì những đứa cháu lớn tới 25 tuổi 11 tháng 29 ngày vẫn được đi. Tức là sự bù đắp sẽ là đừng quá 21 tuổi 5 năm là OK. Nếu cháu nào đã quá 26 tuổi thì bị loại và nếu cháu muốn đi Mỹ cháu sẽ chờ cha mẹ cháu qua Mỹ rồi bảo lãnh. Sự bảo lãnh của Thường Trú Nhân đối với con trên 21 tuổi còn độc thân mất 7 năm chờ đợi. Sự chờ đợi lâu vậy nên các em quá 21 tuổi thường cố nhờ luật CSPA níu kéo để được coi là vẫn dưới 21 tuổi và được đi chung cùng cha mẹ luôn!

Nói về bảo vệ tình trạng trẻ em tất nhiên phải nói đến vài thuật ngữ nữa:

Priority Day: Ngày hồ sơ nộp đến tay Sở Di Trú. Hôm nay gửi bưu điện nhưng mất mấy hôm mới tới văn phòng Sở Di Trú và được xác nhận.

Cut-Off Day: Ngày visa tới lượt của đương đơn. Xếp hàng chờ cho đã rồi cũng đến lúc có!

Aging-Out: Nghĩa là quá tuổi quy định. Quá tuổi thì sẽ qua tình trạng phân loại visa khác.

“Freeze”: Là đóng băng. Là một cách nói ví von. Ý nói khi hồ sơ nằm lâu ở Sở di Trú để chờ đợi sự chấp thuận bảo lãnh thì tuổi của các em được đông cứng lại, không cụ cựa! Coi như các em tạm ngưng lớn!

Backlog: Là sự tồn đọng. Hồ sơ ở Sở Di Trú nhiều quá nên nhân lực của Sở Di Trú giải quyết không nổi nên bị chất thành đống!!! Chính sự tồn đọng này khiến các em con nít bị thiệt thòi trong quá khứ.

Retrogression: Bị giật lùi! Theo lẽ thường giải quyết công việc phải càng ngày càng lẹ, năng suất càng ngày càng cao thì hồ sơ lại càng ngày càng chậm! Tại vì hồ sơ nộp vô ngày càng nhiều trong khi visa hàng năm chỉ có hạn bao nhiêu đó thôi cho nên tồn đọng hoài và sự giải quyết càng ngày càng lâu. Ví dụ như năm nay bảo lãnh anh chị em phải chờ đợi 14 năm nhưng 5 năm nữa có thể sẽ là chờ mất 16 năm!!!

Và trong thời của tổng thống Trump thì không có gì nhanh được hết vì người ta vừa được yêu cầu làm cho kỹ mà còn đánh võ mồm thêm nữa!

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: