Home > Thẻ xanh bảo lãnh gia đình Thẻ xanh làm việc..., Visa đi Mỹ... > Thẻ Xanh 2 năm có bảo lãnh được thân nhân không?

Thẻ Xanh 2 năm có bảo lãnh được thân nhân không?

F35B180A-10DE-4A40-A719-738296F187C3

Cho phép nói vòng vòng chút xíu trước:

Thẻ Xanh 2 năm bản thân cái thẻ không có bảo lãnh ai được. Nói tắt vậy thôi chứ nói đúng phải là Thường Trú Nhân có Thẻ Xanh 2 năm có bảo lãnh được thân nhân không?

Thẻ xanh tên gọi tiếng Mỹ là Permanent Resident Card.

Là thẻ chứng nhận cho người ngoại quốc có tư cách thường trú ở Mỹ.

Thẻ xanh vì nó có màu xanh!

Nó là một cái thẻ plastic được làm rất đặc biệt để chống bị giả. Mặt trước ghi thông tin và số Alien number của người thường trú, mặt sau có 1 dải từ hiện lên mã số và phát sáng gì gì đó khi để dưới ánh đèn.

Trước đây nó từng là nhiều màu nhưng những thẻ đầu tiên là màu xanh green nên người ta gọi nó là Green Card.

Sau nhiều màu lung tung thì người ta quen miệng vẫn gọi là thẻ xanh.

Bây giờ nó lại trở về màu xanh của nó.

Thẻ xanh có 2 loại:

Thẻ cư trú có điều kiện 2 năm và thẻ cư trú vĩnh viễn mỗi thời hạn 10 năm.

Đấy là cách nói quen của người Việt chứ nói cho chính xác thì cả 2 thẻ đều là cư trú lâu dài. Chỉ khác là 1 cái lâu dài thực sự và 1 cái lâu dài nhưng có điều kiện…

Chỉ thêm chữ “Conditional” vào thôi.

Ghi tiếng Mỹ là Conditional Permanent Resident Card và Permanent Resident Card!

Sự khác nhau duy nhất là chữ CÓ ĐIỀU KIỆN sau 2 năm phải được gỡ bỏ còn lại tất cả những quyền lợi và trách nhiệm và nghĩa vụ của 2 loại Thẻ Xanh này là như nhau! Tức là thường trú nhân có điều kiện hay không cũng đều học tập làm việc sinh sống hợp pháp trên đất Mỹ, bảo lãnh thân nhân theo quy định của Luật Di Trú… Kèm theo là phải tuân thủ pháp luật, đóng thuế cho nước Mỹ và đóng góp những thứ khác nữa nếu có thể như ghi danh nghĩa vụ với quân lực Hoa Kỳ…

Nói chữ vĩnh viễn cũng không chính xác. Nói là thẻ cư trú lâu dài đúng hơn. Không nói vĩnh viễn được là vì nếu thường trú nhân phạm tội thì tư cách thường trú vẫn bị mất như thường và có thể bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ.

Cuộc sống là vậy, không có gì là không giới hạn cả!

May ra trên đời này chỉ có tình yêu là vĩnh viễn thôi!

Trở lại chuyện cư trú có điều kiện thì điều kiện này chỉ liên quan tới những trường hợp có thẻ xanh bảo lãnh định cư bằng việc kết hôn và những doanh nhân đầu tư vào nước Mỹ. Con cái của những vợ chồng này cũng được ăn theo cha mẹ và nhận loại Thẻ Xanh giống của cha mẹ. Nếu thời gian kết hôn dưới 2 năm cho đến khi họ nhận được thẻ xanh thì họ sẽ nhận sự cư trú lâu dài có điều kiện.

Có điều kiện là bởi vì Quốc Hội Mỹ và Sở di trú muốn thử thách xem thực sự họ có phải vợ chồng không hay là kết hôn giả và có lẽ cũng tạo thêm ngân sách cho quốc gia vì phí gỡ bỏ tình trạng có điều kiện cũng không hề rẻ, 505 đô la lận. Và cũng thử thách các doanh nhân sau 2 năm có duy trì được việc doanh nghiệp vẫn tạo 10 công ăn việc làm cho nhân công ở Mỹ hay không.

Đơn xin gỡ bỏ điều kiện cư trú là mẫu đơn I-751 dành cho cá nhân và I-829 dành cho chủ doanh nghiệp đầu tư vào Mỹ sẽ được tiến hành trong khoảng thời gian 90 ngày trước khi thời hạn 2 năm kết thúc. Nếu có con cái mà thẻ của mấy bé này đã được cấp cùng với cha mẹ trong vòng 3 tháng, chính xác là 90 ngày thì đương đơn có thể kèm tên con vào. Nếu sự chênh lệch về thời gian nhiều hơn 3 tháng thì người con phải đứng đơn riêng. Điều này được hiểu là phải tốn phí  riêng, là 505 đô la. Nếu có lăn tay thì thêm 85 đô la nữa. Cũng tốn!

Kêu nói vòng vòng chút xíu mà không ngờ dài dòng thiệt! Nãy giờ mà chưa trả lời rõ câu hỏi “Thẻ Xanh 2 năm có bảo lãnh được thân nhân không?”

Các điều luật nói cho rõ về chuyện này cũng rất khó tìm!!!

Tại vì bản thân nước Mỹ không có chú tâm vào câu trả lời này. Nước Mỹ không đả động đến tức là được hiểu không thắc mắc về chuyện đó, chuyện đó không phải là điều lăn tăn mấy. Nước Mỹ hay nói “Thẻ Xanh 2 năm là một Thẻ Xanh có điều kiện! Hết 2 năm thì gỡ điều kiện đó ra” Vậy là ngoài chuyện “điều kiện” thì không nói gì về nó nữa. Cũng được hiểu là Thẻ Xanh 2 năm và Thẻ Xanh 10 năm là như nhau: Về mọi quyền lợi và trách nhiệm!

Nhưng mà người Việt Nam mình thì hay ưa chắc ăn thiệt là chắc ăn. Nói đi rồi thích nói lại, dài dòng lắm! “Điều luật nào nói rõ là 2 thẻ đó như nhau?” “Chỉ cho tui coi?”

Đọc trên mạng thấy có người lý luận “Thẻ Xanh 2 năm mà bảo lãnh ai! Thân mình lo chưa xong mà đòi bảo lãnh! Ai cho bảo lãnh!”

Ý là người Thẻ Xanh 2 năm mới vào Mỹ, đang trong thời gian được người khác bảo lãnh chưa tự lập được thì sao mà bảo lãnh cho thân nhân của mình! Vô lý quá! Đang chạy ăn từng bữa mà bảo lãnh ai!

Giở luật ra thì nguyên cả đống Luật Di Trú Mỹ mà không thấy nói gì hết!? Luật Di Trú chỉ nói về di trú thôi chứ không định nghĩa phân biệt 2 loại Thường Trú Nhân. Như đã nói, chỉ khác nhau có điều kiện với không có điều kiện.

Nếu tìm hoài tìm hoài thì sẽ thấy ghi trong Bộ Luật Liên Bang của Mỹ.

Bộ Luật Liên Bang Mỹ là CFR Code of Federal Regulations.

Có tổng cộng 50 Luật bao trùm hết mọi mặt của đời sống Mỹ.

Riêng Ngoại Kiều và Quốc Tịch nằm riêng một Luật. Title 8 CFR!

6BAB0090-0393-42EC-9E05-50D70E2039F33EA1938C-24E9-42BA-BFCB-A1E29600B38D1F824F27-1F1A-498F-BBCB-AAF043AE2F6B

Trong Luật số 8 này, điều luật 216.1 có định nghĩa rõ về Thường Trú Nhân Có Điều Kiện:

“Một Thường Trú Nhân Có Điều Kiện là một ngoại kiều mà được phép cư trú hợp pháp ở Mỹ… và có quyền lợi, đặc ân, trách nhiệm, nghĩa vụ bình đẳng hoàn toàn như mọi Thường Trú Nhân, bao gồm và không giới hạn về quyền bảo lãnh thân nhân và cái này cái nọ tùm lum…”

Còn bảo lãnh mà không có đủ tiền lo cho thân nhân thì nhờ người đồng bảo trợ, là Co-Signature đó!

Mọi người đang học tiếng Anh đọc cho vui:

conditional permanent resident is an alien who has been lawfully admitted for permanent residence within the meaning of section 101(a)(20) of the Act, except that a conditional permanent resident is also subject to the conditions and responsibilities set forth in section 216 or 216A of the Act, whichever is applicable, and part 216 of this chapter. Unless otherwise specified, the rights, privileges, responsibilities and duties which apply to all other lawful permanent residents apply equally to conditional permanent residents, including but not limited to the right to apply for naturalization (if otherwise eligible), the right to filepetitions on behalf of qualifying relatives, the privilege of residing permanently in the United States as an immigrant in accordance with the immigration laws, such status not having changed; the duty to register with the Selective Service System, when required; and the responsibility for complying with all laws and regulations of the United States. All references within this chapter to lawful permanent residents apply equally to conditional permanent residents, unless otherwise specified…

IMG_2538

  (Chụp ở Boccardo Loop Trail, San Jose city California)

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: