Home > Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Đế Quốc Mỹ dễ thương!, Visa đi Mỹ... > Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Đế Quốc Mỹ dễ thương: Những bà góa của nước Mỹ!

Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Đế Quốc Mỹ dễ thương: Những bà góa của nước Mỹ!

image_5502158362344

(Biển Panama City Beach, Florida)

Trước đây có nhiều bà góa đáng thương.

Những bà góa của nước Mỹ!

Cho đến tháng Mười ngày 28 năm 2009 đã có tình trạng những bà góa của nước Mỹ có thể sẽ không được định cư Mỹ nếu như hồ sơ đang bảo lãnh họ bị ngưng lại vì ông chồng lăn ra chết. Luật hồi đó quy định chỉ những trường hợp của những cuộc hôn nhân đủ 2 năm khi ông chồng chết mới được nước Mỹ cưu mang.

Hẳn nhiên chuyện đó xảy ra làm cho bao người gian khó.

Đang chuẩn bị đi Mỹ đùng một cái mọi cửa ngõ bị chặn lại hết. Người bảo lãnh chết rồi ai sẽ đứng ra lo cho các bà góa?

Nhưng nước Mỹ đã kịp sửa sai!

21248607_1508541445851457_5317462774492017331_o

Luật mới ra sau Tháng Mười ngày 28 năm 2009 cho phép những bà góa được mở hồ sơ tự bảo lãnh mình hoặc tiếp tục hồ sơ của mấy ông chồng đã nộp dù đang được xem xét – đã được chấp thuận gì cũng OK.

Ai cũng biết một cuộc hôn nhân đã trải qua được 2 năm 1 ngày sẽ chẳng khác gì một cuộc hôn nhân 1 năm 11 tháng 29 ngày. Chỉ là chênh nhau 2 ngày mà thôi! Nhưng ngày xưa biết bao bà góa đã không đi Mỹ được chỉ vì thiếu 2 ngày đó. Thậm chí chỉ thiếu 1 ngày!

Bây giờ các góa đã được nằm trong vòng tay che chở của nước Mỹ.

Luật quy định nếu các bà góa có những ông chồng ra đi đột ngột, họ đều có thể được đi định cư Mỹ.

Điều kiện là gì:

  • Vào thời điểm chồng họ chết họ không có ly hôn hoặc ly thân.
  • Họ chưa lấy chồng mới.
  • Họ phải nộp đơn tự bảo lãnh trong vòng 2 năm tính từ khi chồng họ chết.

4D2EFF5F-23C6-4091-9C51-C6B3F8F49DAC

                     (Khu Tưởng Niệm Quốc Gia Jefferson của St. Louis city, Missouri)

Đối với những đơn bảo lãnh chồng họ đã nộp, mẫu đơn I-130, nó sẽ được Sở Di Trú tiếp tục giải quyết.

Trường hợp chồng họ chưa từng nộp đơn cho họ, họ sẽ điền “đơn tự bảo lãnh mình” nộp lên. Mẫu đơn I-360.

Thủ tục bảo lãnh và xin Thẻ Xanh cũng y chang như các trường hợp bảo lãnh thân nhân khác. Nếu những bà góa đang ở ngoài nước Mỹ, họ sẽ có đơn xin phỏng vấn ở các cơ quan Lãnh Sự Quán, Đại Sứ Quán Hoa Kỳ. Nếu họ đã ở bên trong nước Mỹ, đơn phải nộp sẽ là I-485 như nhiều người đã biết…

Nếu những bà góa có con dưới 21 tuổi và còn độc thân, chúng được ăn theo hồ sơ của mẹ! Bất kể trước đó cha dượng của chúng đã bảo lãnh chúng hay chưa!

Kể cả là những đứa con này không có mối quan hệ gì với ông chồng của bà góa.
Tức là con nít được sinh ra sau khi chồng của mẹ chúng đã qua đời!

Nói cho dễ hiểu thật là khó!

Tức là sau khi chồng chết, bà góa có bạn trai và sinh ra con nít!

Tức là…

Khuyến mãi:

Câu chữ thì nói là bà góa nhưng Luật Di Trú muốn nói đến cả bà góa lẫn ông góa!

image_550214801178304

 (Trên đỉnh Koko của Honolulu nhìn xuống biển Makapu’u)

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: