Home > Nói chuyện chữ nghĩa > Nói chuyện chữ nghĩa: Ngày bữa?!

Nói chuyện chữ nghĩa: Ngày bữa?!

Bạn Hồng già có người tên Anh Dũng là dân phượt chuyên nghiệp, chạy Harley Davidson.

Nó đi khắp nơi, cũng viết văn hay lắm.

Mà còn lấy vợ miền Nam nữa.

Vậy mà nó không hiểu chữ  “Ngày bữa”!

Nó nói anh Hồng ở Mỹ đi khắp nơi.

Mình nói mày cũng đâu ngày bữa gì nước Mỹ.

Nó bảo anh nói gì em không hiểu?

Phải giải thích là ý nói mày cũng hiểu rõ về nước Mỹ.

Nó chê anh Hồng già gì kỳ vậy, “Ngày bữa = Hiểu rõ”???

Người miền Nam và dân Miền Tây có nói chữ “Ngày bữa”, kiểu như là không lạ gì, ngày nào cũng thấy, bữa nào cũng thấy…

Ví dụ như:

“Trời ơi! Chí Phèo yêu Thị Nở á, chuyện đó biết lâu gồi (rồi) chớ có ngày bữa gì, có gì mà lạ!”

“Thịt gắn (rắn) tao ăn goài (hoài) chớ ngày bữa gì!”

Túm lại:

“Ngày bữa” nghĩa là “Không có gì lạ”, là “Hiểu rõ, biết rõ”

IMG_20180529_143149.jpg

Advertisement
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: