Home > Đi ba lô trên đất Mỹ... > Chạy xe cẩn thận, Alabama!

Chạy xe cẩn thận, Alabama!

Bước vô đất tiểu bang Alabama thấy biển báo này kia nhắc nhở về giao thông hơi bị nhiều. Có vẻ như nhiều hơn mấy tiểu bang khác???

Đại thể lái xe thì không nhắn tin, không chạy nhanh qua nơi thi công, không xí xọn ăn uống tô son, không hùng hổ chạy cướp đường cúp đầu xe khác…

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: