Home > Làm việc ở Mỹ và Work Permit, Visa đi Mỹ... > Phỏng vấn lấy visa đi Mỹ ở Hà Nội hay Sài Gòn dễ hơn?

Phỏng vấn lấy visa đi Mỹ ở Hà Nội hay Sài Gòn dễ hơn?

Đại diện ngoại giao của nước Mỹ ở Việt Nam có Đại Sứ Quán ở Hà Nội: số 7 đường Láng Hạ và Lãnh Sự Quán tại Sài Gòn: số 4 đại lộ Lê Duẩn, quận 1.

Có câu hỏi là phỏng vấn visa đi Mỹ ở thành phố nào dễ hơn?

So sánh phỏng vấn visa đi Mỹ ở đây cũng muốn nói tới là visa du lịch, du học, làm việc có thời hạn tức là visa không định cư.

Visa định cư hiện nay, tất cả thủ tục đều do Lãnh Sự Quán Mỹ tại Sài Gòn đảm trách. Đại Sứ Quán Mỹ tại Hà Nội không có cấp loại visa này.

Nhìn vào số liệu thống kê của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về số lượng visa không định cư đã được cấp trên toàn thế giới năm 2016 thì số visa do cơ quan ngoại giao của Mỹ tại Sài Gòn cấp nhiều hơn tại Hà Nội cấp.

Cụ thể:

Đại Sứ Quán Mỹ tại Hà Nội đã cấp: 26.646 visa

Lãnh Sự Quán Mỹ tại Sài Gòn đã cấp: 78.184 visa.

Tức là phía Sài Gòn cấp nhiều hơn gấp 3 lần Hà Nội.

Theo thủ tục cấp visa của Mỹ nói chung thì có ý kiến được nói rằng các cơ quan luôn làm việc công tâm và quy trình cấp là khó dễ như nhau. Nhưng nhìn vào số liệu visa như trên thì có thể đoán mò là những nhân viên phỏng vấn ở Hà Nội có lẽ ít chịu áp lực công việc hơn các đồng nghiệp ở Sài Gòn. Tức là thời gian cho mỗi cuộc phỏng vấn ở Hà Nội có lẽ là thong thả hơn và những hồ sơ của các đương đơn cũng có lẽ là được xem xét tâm phục khẩu phục hơn???

Đây chỉ là ý kiến cá nhân của thanhhong0070.

Sẵn tò mò coi luôn thì số lượng visa định cư của người Việt Nam đi Mỹ đã được Lãnh Sự Quán Mỹ cấp năm 2016 là 32.414 visa.

Nguồn: https://travel.state.gov/content/dam/visas/Statistics/AnnualReports/FY2016AnnualReport/FY16AnnualReport-TableIV.pdf

(Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ)

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: