Mẫu đơn từ bỏ tư cách Thường Trú Nhân Form I-407 có thực sự đáng lo lắng?

Mấy ngày qua trên mạng lao xao đề tài nhắc nhở nhau đừng ký vào mẫu đơn I-407, Mẫu Đơn Từ Bỏ Thẻ Xanh.

Mẫu đơn này tên gọi chính thức là Record of Abandonment of Lawful Permanent Resident Status Bản Lưu Xác Nhận Từ Bỏ Tình Trạng Thường Trú Hợp Pháp (Tại Mỹ).

Tức là một ngoại kiều không muốn duy trì tình trạng Thường Trú Nhân ở Mỹ nữa thì làm đơn này để từ bỏ điều đó.

Sự từ bỏ là tự nguyện, không ai ép!

Có nhiều người cũng nổi tiếng và những nhóm luật sư thiện nguyện viết trên mạng với một sự nhiệt tình thái quá rằng người Việt sống ở Mỹ khi đi ra ngoại quốc rồi quay trở lại Mỹ thì đừng ký mẫu đơn này và đừng ký khi bị ép buộc nhưng trong thực tế điều này rất khó xảy ra. Sự lo lắng đối với mẫu đơn này có lẽ là quá đáng!

Có những câu hỏi trong bản thân mẫu đơn chứng minh cho sự khó xảy ra này.

Toàn là những câu hỏi gợi lên sự cảnh giác!

800x-1

i-407-new-lpr-abandonment-form-p2

Part 1, câu 7: Date of Last Departure from the United States? Ngày ra khỏi Mỹ lần cuối cùng?

Câu 8: Mailing Address Aboard? Địa chỉ liên lạc ở ngoài nước Mỹ (Việt Nam).

Câu 10: State the Reason for Abandoning Lawful Permanent Resident Status? Nêu lý do từ bỏ tình trạng thường trú hợp pháp.

Câu 11 và 12: Document Surrendered and Location of Submission? Giấy tờ nộp lại và địa điểm nộp đơn này.

11a: Form I-551 (Thẻ Xanh)?

11b: If the Form I-551 is not surrendered, select the reason why? Nếu không nộp lại Thẻ Xanh nêu lý do vì sao.

Liệt kê: Mất, bị ăn cắp, bị cắt bị hư hỏng, những lý do khác…

Câu 11c: List other documents surrendered? Liệt kê những giấy tờ khác được nộp…

Câu 12a: I am submitting Form I-407 outside of the United States in-person Tôi nộp trực tiếp form này cho nhân viên của nhà nước Mỹ, ở ngoài nước Mỹ.

Câu 12b:  I am submitting Form I-407 outside of the United States by mail Tôi nộp form này ở ngoài nước Mỹ bằng cách gửi theo đường bưu điện.

Câu 12c:  I am submitting Form I-407 at a US Port of Entry Tôi nộp form này tại một cửa khẩu của nước Mỹ.

Toàn là những yêu cầu hóc búa!

Phải lục lọi giấy tờ, số liệu mới có thể điền được!

Phần xác thực chữ ký mới ghê gớm:

I knowingly, willingly, and affirmatively declare that I have no intention of residing permanently in the United States, and that by singning and submitting this form, I intend to record the fact that I have knowingly and willingly abandoned my lawful permanent resident status in the United States. I have been informed of, and I understand my rights to a hearing before an immigration judge about whether I have abandoned my lawful permanent resident status in the United States. By signing and submitted this form, I knowingly, willingly, and affirmatively waive my rights to such a hearing.

Tôi tuyên bố trong một sự hiểu biết, tự nguyện, thấu đáo mọi thứ… rằng tôi không có ý định cư trú lâu dài tại Mỹ nữa và ký và nộp đơn này tôi cố ý xác thực một sự kiện rằng tôi từ bỏ tình trạng thường trú của tôi ở Mỹ trong sự nhận thức rõ ràng và tự nguyện. Tôi cũng đã được cho biết và hiểu quyền của tôi đối với một sự phán xử trước một quan tòa di trú về việc tôi bị tước Thẻ Xanh ở Mỹ (Nếu bị). Bằng việc ký và nộp đơn này, tôi từ bỏ quyền đó đối với một sự phán xử như vậy trong sự hiểu biết, tự nguyện và thấu đáo mọi chuyện!

Trong Part 1 còn có phần ký thay của cha mẹ hoặc người giám hộ cho trẻ vị thành niên dưới 17 tuổi nữa.

Không phải chuyện đùa!

Từ bỏ Thẻ Xanh là từ bỏ những quyền lợi và trách nhiệm và nghĩa vụ rất hệ trọng không phải ai muốn ký là ký!

Ngoài Part 1 ra còn có Part 2 và Part 3 nữa…

Part 2 là cam đoan của người phiên dịch, cũng hệ trọng không kém!

I certify that:

I am fluent in English and…

I further certify that I have read each and every question and instruction on this form, as well as the answer to each and every question on this form, in the language provided above and The alien has informed me that he or she understands each and every instruction and question on the form, as well as the answer to each and every question.

Tôi xác thực rằng:

Tôi thông thạo Anh ngữ và …(Việt ngữ)

Tôi xác thực rằng tôi đã đọc từng câu hỏi và hướng dẫn trong form này cũng như từng câu trả lời cho mỗi câu hỏi bằng ngoại ngữ đã được nêu trên và người ngoại kiều đã cho tôi biết rằng họ hiểu rõ từng câu hỏi cũng như sự hướng dẫn cũng như từng câu trả lời cho mỗi câu hỏi.

Ký tên và ghi rõ họ tên!

Part 3 là phần của nhân viên của nước Mỹ.

Phần này nhân viên đó cũng ghi rõ:

Tôi xác thực rằng tôi đã phỏng vấn người ngoại kiều có tên và đã ký tên trong phần Part 1 và tôi cũng đã nói cho người đó biết về quyền yêu cầu được phán xử như trong phần hướng dẫn đã nêu. Người này đã tuyên bố rằng họ hiểu rõ hậu quả của của việc ký vào đơn I-407. Tôi cũng xác thực rằng người phiên dịch đã được nhờ dịch và người đứng đơn đã hiểu rõ mọi điều người phiên dịch truyền tải.

Hoặc: Tôi xác thực rằng tôi đã không thể phỏng vấn người ngoại kiều được ghi tên trong Part 1 của form I-407 này. Tôi kết luận đương đơn có thể từ bỏ tình trạng thường trú hợp pháp vì:…

Rồi ghi rõ, 1 bản copy form I-407 có chữ ký của đương đơn đã được cung cấp cho đương đơn.

Sau đó nhân viên của nước Mỹ phải ký tên và ghi rõ họ tên cũng như chức vụ, văn phòng nơi nhân viên đó làm việc…

Diễn giải dài dòng để cho thấy sự lo lắng về mẫu đơn I-407 này có vẻ như là không đáng và việc ký và nộp đơn này không phải dễ dàng, không phải dể nhầm lẫn.

Mẫu đơn này có ở các sân bay hoặc cửa khẩu biên giới của nước Mỹ. Việc này rất bình thường! Ai có nhu cầu thì nộp ai không có nhu cầu thì khỏi để ý, chẳng thèm quan tâm làm gì. Nó cũng như mẫu đơn liên quan đến quốc tịch. Bạn yêu nước Mỹ và muốn gắn bó với nước Mỹ thì bạn thi vô quốc tịch. Bạn không yêu nước Mỹ nữa thì có mẫu đơn cho bạn từ bỏ quốc tịch. Mọi cái là tự nguyện không ai ép buộc bạn. Giả dụ một người Việt là thường trú nhân Mỹ ra khỏi nước Mỹ hoặc vô lại Mỹ nếu không có nhu cầu từ bỏ Thẻ Xanh thì đâu ai dại nộp đơn đó làm gì. Bận rộn thủ tục xuất nhập cảnh và lên máy bay cũng sợ không kịp thời gian rồi. Còn trường hợp nhầm lẫn mà điền đơn vì không biết tiếng Anh cũng khó có thể xảy ra vì nộp đơn đó không chỉ ký tên là xong mà phải hiểu câu hỏi mới điền đơn được. Nếu không biết tiếng làm sao mà đọc cho hiểu mà điền để nộp. Một mẫu đơn rõ ràng và chặt chẽ như vậy, chính xác từng câu từng chữ nếu nhờ bất cứ ai hiểu tiếng Anh dịch hộ thì chỉ cần nghe sơ mấy câu hỏi là thấy nghiêm túc và nghiêm trọng liền. Ông nội người ta cũng không dám dính vô nếu thực sự không muốn bị tước mất Thẻ Xanh. Tôi vô Mỹ lại làm việc và để sống cùng người thân, có điền đơn là điền mấy tờ khai hàng hóa ngoại tệ đem vô Mỹ này kia chứ hà cớ gì nói tôi từ bỏ Thẻ Xanh. Mà chuyện nhờ người dịch một văn bản khó như Form I-407 ở sân bay không phải dễ có người ở không cho mình nhờ! Còn chuyện chính quyền ông Trump tạm cấm công dân của 7 nước Hồi Giáo nhập cảnh Mỹ để sàng lọc khủng bố, các thủ tục thực thi đều rất rõ ràng. Bạn không được nhập cảnh thì sẽ có giấy tờ từ chối hoặc Giấy Trục Xuất Theo Thủ Tục Đơn Giản được ghi và trao cho bạn. Bạn không vô Mỹ được thì bạn bước ra để 90 ngày sau khi lệnh cấm kết thúc tính tiếp chứ không có chuyện nhân viên di trú và bảo vệ biên giới ép buộc bạn ký vô đơn từ bỏ Thẻ Xanh. Cho dù ông Trump và những người phản đối còn tranh luận dài dài về việc đúng sai ra sao nhưng trong một đất nước dân chủ mọi việc bất đồng đều phải được giải quyết theo luật và nước Mỹ không phải quân phát xít. Tất cả các bước về di trú vẫn được tiến hành đúng luật, đúng thủ tục. Ai thấy không đúng luật và bị thiệt thòi người đó cứ việc kiện chính quyền Mỹ ra Tòa. Đối với những người già hoặc người không biết tiếng Anh, nước Mỹ luôn tạo điều kiện cho quyền của họ được công bằng. Chưa hề có chuyện thấy họ không biết tiếng Anh mà nước Mỹ chèn ép, ăn hiếp người ta!

 1. tii
  27.04.2017 at 00:30

  ban oi. em trai cua minh di vn moi qua 1 thang bang the xanh. khi vao nuoc my san bay detroi. thi bi thu cai the xanh. ho keu e trai ve cho him o~ de lam cai the moi. hient ai him dang nop don thi quoc tich.bay gio fia lam the nao de xin lai cai the xanh. chi giup dum e trai ti cam on

  • 28.04.2017 at 00:30

   Viết không rõ ràng nên không nắm được câu chuyện.
   Em trai về VN thời gian 1 tháng hay về VN xong mới qua Mỹ được 1 tháng?
   Khi bị thu Thẻ Xanh có nghe nói bị thu vì lý do gì không?
   Sao mất công hỏi mà đưa thông tin vắn tắt vậy sao mà trả lời.

 2. Nguyen Tri Nghia
  18.02.2019 at 00:30

  Rời Mỹ tháng 0/2014 khi đi du lịch. Về VN mới nhận thẻ xanh 30/4/2015 nhưng ko qua Mỹ lại.
  Nay muốn đi du lịch qua Mỹ thì phải làm đơn từ bỏ thẻ xanh? Xin hỏi :
  – nộp I -407 khi nào?
  – mẫu I -407 load ở đâu?
  – khả năng được chấp thuận visa B1 B2 ?
  Xin cám ơn

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: