Tự bảo lãnh mình!

Tự bảo lãnh mình là tự bảo lãnh mình!

Từng câu từng chữ rõ ràng như vậy!

Chính mình là người được bảo lãnh và chính mình cũng là người bảo lãnh.

Thủ tục bảo lãnh di trú Mỹ thường dùng mẫu đơn I-130 Petition for Alien Relative Người bảo lãnh ở Mỹ bảo lãnh cho thân nhân ở bên Việt Nam. Nếu là Vị Hôn Phu hoặc Vị Hôn Thê thì dùng mẫu đơn I-129F.

Trường hợp tự mình làm đơn bảo lãnh mình thì không dùng mẫu đơn I-130 hoặc I-129F mà dùng mẫu đơn I-360 Petition for Amerasian, Widow(er), or Special Immigrant.

Tên của mẫu đơn này là Bảo Lãnh Cho Con Lai Mỹ, Các Bà Góa Hoặc Người Nhập Cư Đặc Biệt. Đó là cách gọi tắt chứ nội dung của đơn này rộng hơn. Nó cho phép việc tự bảo lãnh được đề cập đến cả những trường hợp của những phụ nữ bị bạo hành, những người tỵ nạn từ Đông Dương, những trẻ em vị thành niên vô thừa nhận, những người làm việc liên quan đến nước Mỹ và đã cống hiến cho nước Mỹ…

Những trường hợp này sẽ điền đơn I-360 và sau khi được Sở Di Trú chấp thuận họ sẽ tiếp tục điền đơn xin Thẻ Xanh I-485.

Khái niệm tự bảo lãnh mình còn có những trường hợp xin được Thẻ Xanh mà không cần tới mẫu đơn I-360 luôn….

Liệt kê cụ thể những đối tượng có thể tự bảo lãnh là như vầy:

 • Con lai Mỹ Amerasian: Trên 18 tuổi và sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 1950 và trước ngày 22 tháng 10 năm 1982 ở 5 nước Lào, Việt Nam, Cambodia, Thailand và Korea.
 • Vợ chồng góa bụa của công dân Mỹ Widow/Widower of US citizen: Người công dân Mỹ chết chưa được 2 năm cho đến ngày nộp đơn và người đó là công dân Mỹ vào thời điểm chết. Khi người kia chết, người vợ người chồng đang có hôn nhân hợp pháp bất kể bao lâu và không trong tình trạng ly thân. Sau khi người kia chết người nộp đơn chưa tái hôn.
 • Trẻ vị thành niên vô thừa nhận Juvenile: Trẻ dưới 21 tuổi, đang ở Mỹ, còn độc thân bị cha mẹ hành hạ, bỏ rơi và không thể đoàn tụ với cha mẹ nữa.
 • Vợ chồng, con cái, của công dân và thường trú nhân Mỹ bị bạo hành Battered Spouse, Children. Cha mẹ của công dân Mỹ bị bạo hành Battered Parents: Lý do bị bạo hành là rõ ràng và có biên bản của cảnh sát hoặc tòa án. Đối với cha mẹ của công dân Mỹ, người bạo hành cha mẹ phải trên 21 tuổi.
 • Người tỵ nạn từ Đông Dương Indochinese Refugee: Vào Mỹ trước ngày 1 tháng 10 năm 1997 và đã được đi theo chương trình tỵ nạn của Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về Người Tỵ Nạn cũng như chương trình tái định cư Ra Đi Có Trật Tự của Mỹ.
 • Những ngành nghề đặc biêt Special Categories of Jobs: Phiên dịch tiếng Afghanistan hoặc Iraq Afghan/Iraqi Translator. Người Afghanistan, Iraq giúp đỡ chính phủ Mỹ Afghan/Iraq Who Assisted the U.S. Government. Quân nhân phục vụ Không Lực Mỹ Armed Forces Member. Nhân viên NATO-6 Nonimmigrant. Nhân viên các tổ chức quốc tế trên đất Mỹ International Organization Employee. Bác sỹ vật lý trị liệu Physician. Những trường hợp đặc biệt vì quyền lợi của quốc gia Mỹ National Interest Waiver. Nhân lực làm việc trong lĩnh vực tôn giáo Religious Worker.

Những trường hợp xin Thẻ Xanh trực tiếp khỏi cần đơn I-360:

 • Con cái của những nhà ngoại giao nước ngoài được sinh trên đất Mỹ Person Born to a Foreign Diplomat in the United State: Chỉ cần chứng minh được sinh trên đất Mỹ và không rơi vào diện cấm cư trú tại Mỹ là có thể lấy được Thẻ Xanh.
 • Người cùng cấp thông tin cho Chính Phủ Mỹ Informant (S Nonimmigrant): Được xác nhận là người cung cấp thông tin trong Chương Trình Bảo Vệ Nhân Chứng từ nhân viên đặc vụ của Chính Phủ Mỹ.
 • Những người Da Đỏ được sinh ra ở Canada American Indian Born in Canada: Có ít nhất 50% máu là của người Da Đỏ!!!
 • Những người tỵ nạn Cuba, Haiti và Do Thái gốc Liên Bang Sô Viết.
 • Dân tỵ nạn theo luật NACARA Nicaraguan and Central American Relief Act bao gồm 4 nước Trung Mỹ: Nicaragua, Guatemala, El Sanvador, Cuba và các nước trong khối Xã Hội Chủ Nghĩa Đông Âu trước đây: Nga và các nước Cộng Hòa trong Liên bang Sô Viết, Latvia, Lithuania, Estonia, Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, East Germany, Hungary, Poland, Romania, Yugoslavia.
 • Nạn nhân của các tội ác và nạn nhân buôn người Victim of Criminal Activity (U Nonimmigrant) Victim of Trafficking (T Nonimmigrant).                                                                     
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: