Home > Thẻ xanh bảo lãnh gia đình Thẻ xanh làm việc..., Uncategorized > Khái quát về thủ tục bảo lãnh thân nhân.

Khái quát về thủ tục bảo lãnh thân nhân.

Thủ tục bảo lãnh thân nhân đại thể là giống nhau.

Có khác nhau thì chỉ là thời gian xếp hàng chờ đợi lấy visa của mỗi nhóm thân nhân và người được bảo lãnh đó đang ở trong nước Mỹ hay ngoài nước Mỹ.

Luật di trú quy định, nếu ở trong nước Mỹ người được bảo lãnh đó phải có tình trạng di trú hợp pháp.

Thời gian lấy visa hiện nay của các loại visa là từ gần 1 năm đến hơn 12 năm…

Còn tiến trình nộp hồ sơ có thể theo những cách sau:

Lấy thẻ xanh trong khi người được bảo lãnh ở trong nước Mỹ.

Nếu ở trong nước Mỹ, có thể nộp đơn bằng 2 bước.

 • Bước 1: Người bảo lãnh nộp mẫu đơn I-130 để xin bảo lãnh cho Sở di trú và đơn xin đó phải được chấp thuận. Người được bảo lãnh phải chờ đợi cho đến khi visa đến hạn. Ngày visa đến hạn là ngày mà khoảng thời gian chờ đợi cho mỗi loại visa kết thúc và nó được tính từ ngày hồ sơ được chấp thuận. Thuật ngữ dung cho ngày tính mốc chờ đợi lâu nay được dịch là ngày ưu tiên, Priority Date. Ngày này thường được Bộ Ngoại Giao Mỹ thong báo hàng tháng trên Bản tin visa, Visa Bulettin.
 • Bước 2: Khi ngày ưu tiên của visa đến hạn người được bảo lãnh có thể nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng di trú, Adjust Status. Việt kiều bên Mỹ hay dịch là “Chuyển diện”. Mẫu đơn này là Form I-485.

Quá trình xin thẻ xanh khi đang ở trong nước Mỹ, Luật di trú gọi là quá trình “Concurrent Filling”. Tức là 1 quá trình mà người được bảo lãnh hoặc tự bảo lãnh xin thẻ xanh cùng lúc với sự được bảo lãnh mà không cần phải bước ra khỏi nước Mỹ…

Lấy thẻ xanh khi người được bảo lãnh ở ngoài nước Mỹ.

Nếu người được bảo lãnh ở ngoài nước Mỹ, họ phải xin thẻ xanh thông qua thủ tục lãnh sự. Từ ngữ của luật gọi là “Consular Processing”. Thủ tục này là 1 quá trình mà người được bảo lãnh làm việc với Đại Sứ quán và Lãnh sự quán của Bộ Ngoại Giao Mỹ để được cấp visa dựa trên một mẫu đơn bảo lãnh I-130 đã được chấp thuận. Nếu sau khi phỏng vấn và được cấp visa người được bảo lãnh sẽ đến Mỹ bằng visa đó và chính thức trở thành thường trú nhân khi bước chân vào phi trường hoặc biên giới Mỹ.

Đối với những người được bảo lãnh là thân nhân gần gũi nhất của công dân Mỹ, vợ chồng, con cái nhỏ và cha mẹ, có một ngoại lệ là họ có thể nộp đơn xin thẻ xanh chỉ trong 1 bước. Một bước đó là luật cho phép đơn xin thẻ xanh I-485 được nộp cùng một lúc với đơn xin bảo lãnh I-130.

Và thêm một ưu tiên nữa là nếu đương đơn cảm thấy sự chờ đợi lấy thẻ xanh có thể kéo dài lâu, họ được phép nộp thêm luôn đơn xin làm việc I-765 và đơn xin bước ra bước vô nước Mỹ, xin Advanced Parole bằng form I-131.

Có 1 đống hồ sơ phải nộp cho thủ tục bảo lãnh thân nhân:

 • Đầu tiên là mẫu đơn xin bảo lãnh, Petition for Alien Relative I-130. Mẫu đơn này có mức phí phải nộp là $420. Nếu là diện Fiance thì dùng mẫu đơn Petition for Alien Fiance’ I-129F, phí $340. Nếu thu nhập thấp quá thì xin miễn phí bằng đơn Request for Fee Waiver I-912.
 • Lý lịch của các bên Biographical Form G-325A
 • Chứng minh nhân thân với copy các loại giấy tờ tùy thân như passport, chứng minh thư, hộ khẩu,
 • Chứng minh quan hệ gia đình như giấy khai sinh, hình ảnh…
 • Giấy tờ khám sức khỏe và chích ngừa hoàn tất.
 • Khi xin thẻ xanh thì tùy theo đang ở Mỹ hay ở ngoài nước Mỹ mà nộp đơn Application to Register Permanent Resident or Adjust Status I-485 hoặc Application for Immigration Visa and Alien Registration DS-230.
 • Đơn bảo trợ tài chánh Affidavit of Support I-864 để bao sô cho người được bảo lãnh và copy các bản khai thuế, chứng minh thu nhập.

… và …

Thủ tục bảo lãnh khái quát là vậy.

Khi điền đơn bảo lãnh cho mỗi loại visa, nộp ở đâu ở đâu…sẽ có hướng dẫn cụ thể phù hợp hơn.

Vài lưu ý:

Thường trú nhân trở thành công dân khi đang bảo lãnh: Mức ưu tiên của visa cho người thân là vợ chồng, con cái sẽ được nâng lên tương ứng.

. Con cái bị quá tuổi 21: Khi bị quá tuổi loại visa của con cái của người bảo lãnh sẽ bị hạ mức ưu tiên đồng nghĩa với thời gian chờ đợi lâu hơn.

. Đạo luật bảo vệ tình trạng trẻ em: Tiếng Mỹ ghi là “ Child Status Protection Act”. Chắc dịch là “Đạo luật duy trì tình trạng trẻ em” sẽ chính xác hơn là chữ “bảo vệ”. Tham khảo đạo luật này sẽ biết được người bảo lãnh nhỏ tuổi có bị tính quá tuổi 21 oan hay không.

. Khi con cái được bão lãnh mà kết hôn: Khi người được bảo lãnh dưới hay trên 21 tuổi kết hôn, diện visa của họ cũng sẽ bị hạ mức ưu tiên.

 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: