Home > Luật Di Trú Mỹ-Tham khảo, Uncategorized > Chương trình tha lỗi cho những phụ huynh hư hỏng (Tài liệu tiếng Anh)

Chương trình tha lỗi cho những phụ huynh hư hỏng (Tài liệu tiếng Anh)

Một chương trình của ICE Cơ Quan Thi Hành Luật Di Trú và Hải Quan, tha lỗi cho những phụ huynh hư hỏng…

Parental_interest_directive_signed

Nguồn: U.S Immigration and Customs Enforcement.

 1. Nguyen nhu
  01.03.2016 at 00:30

  Hi anh! Xin anh giải thích rõ hơn về chương trình này, e có đọc commend của anh trong 1 bài trước đây là chương trình tha lỗi cho những người có con trên đất mỹ nhưng đang ngồi tù ins chờ bị trục xuất. Được về để nuôi con tạm thời rồi đi toà hay được that về luôn vạy anh? Những tội nặng và những tội liên quan đến ma tuý thì có qualifie được ko?

  • 01.03.2016 at 00:30

   Được tha luôn em!
   Gần như tất cả các tội đều được trừ những tội phạm bị dẫn độ theo hiệp định quốc tế của Interpol.

   Sau khi đã chấp hành đủ ań phạt tội hình sự và có thể đăng trong thời gian bị quản chế Probation và sau khi đã bị Tòa di trú ra 1 lệnh trục xuất và sau 90 ngày nữa nhưng ICE chưa trục xuất được…

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: