Nhà đi trên đường!

Nghe “nhà đi trên đường” thấy khó hiểu nhưng qua Mỹ rồi dễ thấy cảnh này.

Cả căn nhà to chà bá mà thật sự được chở chạy trên đường bon bon

Nể Mỹ thiệt lun!

Mấy câu ghi sau xe “Oversize load” tức là chở quá khổ, ý là chở đồ bự và nặng mấy xe chạy sau chú ý giùm chút xíu…

Hình chụp trên freeway số 10 đoạn chạy ngang qua tiểu bang Alabama hồi đi băng ngang nước Mỹ lần đầu.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: