Home > Uncategorized, Đi ba lô trên đất Mỹ... > Những đám lửa chiều Thu…

Những đám lửa chiều Thu…

(Tặng Hồng Loan)


Thật không ngờ những chiếc lá xanh ngắt một màu lại có lúc chuyển biến thành những đám lửa kỳ diệu trong ráng chiều Thu…
Mình chẳng biết nói gì hơn là ngỡ ngàng trước vẻ đẹp muôn sắc màu của thiên nhiên xứ Mỹ.
Lá xanh rồi lá rụng…
Cuộc đời của lá dẫu không dài nhưng vẫn đem đến bao niềm vui cho cuộc đời và vun đắp lên sự đa dạng của Tạo Hóa.
Mình chạy thể dục nhân tiện cầm máy hình theo tập làm phó nháy trong mấy ngày qua…
Vui đáo để!
                                  
                        
                                         
              
                                    
                  
                           
                      
                       
           
                       
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: