Home > Thư viện - Tư liệu, Uncategorized > Bắn cho chết hẳn?

Bắn cho chết hẳn?

Người Mỹ nhiều tên hài hước lắm

Có lẽ xứ tự do ai muốn làm zì thì làm nên đủ kiểu tư duy luôn.
Thường khi đến nhà ai thì khách sẽ được chào đón
Rồng đến nhà Tôm mà…
Giả dụ như mấy tấm thảm chùi chân trước cửa thường thấy có nhiều chữ WELCOME được kết trên đó, cũng giống như bên Việt Nam mình…
Hay thấy nhiều tấm biển treo trước nhà hoặc trước căn hộ thể hiện sự bày tỏ của chủ nhà
                                             


Chúa phù hộ nước Mỹ… mảnh đất tôi yêu
Nhưng có lần mình thăm nhà bạn ở San Jose thấy có tấm biển ghi “Be ware of dog”
Coi chừng chó dữ
Làm mình vừa bước vào vừa nhìn trước ngó sau
Bạn chê mình nhát gan nói nhà đâu có con chó nào, ghi vậy cho mấy người homeless (vô gia cư) khỏi vào phá phách chôm đồ???
Còn ghé nhà khách hàng thì thấy câu “Get out!” treo ngay cửa ra vào
Câu này có nghĩa là “Cút đi!”
Ghê gớm chưa?
Tiếc là không đem theo máy hình chụp cho “nói có sách mách có chứng”.
Nhưng chưa ác liệt đâu
Không thấy không tin
“Cảnh báo! Tôi không thèm gọi 911…”
Tức là tôi sẽ đòm luôn.
                                          
                              
 Chưa hết!
“Cấm đột nhập. Kẻ vi phạm sẽ bị bắn, nếu chưa chết sẽ bắn cho chết hẳn!”
Thật ra nguyên văn không phải như vậy mà nó ghi là:
“No trespassing. Violators will be shot, survivors will be shot again”
                                     
Hiểu sát nghĩa là “Không vào. Kẻ vi phạm sẽ bị bắn, kẻ sống sót sẽ bị bắn tiếp nữa”
Chắc chủ nhà thấy ghi là ” bắn chết” hoặc “bắn cho chết hẳn” nghe bạo lực quá nên ” sửa thành “kẻ sống sót” cho nhẹ bớt. Nhưng khi mới đọc mình vẫn thấy ớn ớn dù cũng thấy bùn cừi…
Ai hiểu tiếng Anh sẽ cảm nhận được cái ý “bắn cho chết thì thôi”
Xui xẻo trong nhà có một bệnh nhân tâm thần đang chờ sẵn tặng cho mình mấy viên có phải phí một đời trai không?
                                      
Sau này gặp chủ nhà mới biết là một lão bá bá Mỹ trắng đã 70 tủi rùi.
Vui tính lắm.
Mình đùa ông nói tôi thích câu đấy lắm làm ông cười díp mắt rồi đút tay vào túi quần lôi súng (tưởng tượng) ra nhắm mình làm luôn hai phát, miệng kêu “pàng pàng”
Cười bể bụng lun đey
Kiểu này mình cũng phải kiếm tấm bảng treo trước cửa nhà dọa thiên hạ chơi
“Nhà ông có Sư Tử Hà Đông (thứ thiệt)
Kẻ nào xâm phạm sẽ bị ông thả nó ra cho cắn xé banh xác lun”?!
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: