Cấm vào hay cứ vào?

Xứ này nhiều tên rất hài hước, nhìn sơ là biết tính chủ nhà liền…

Vườn rộng mênh mông sao mà làm hàng rào phủ cho hết?
Nhưng vẫn phải khẳng định sở hữu chủ chứ!
Vậy nên cho một tí hàng rào nhưng không làm cổng, để đường vào chơi vơi chọc tức thiên hạ vậy đó…
Muốn nghĩ sao thì nghĩ, Mỹ mà!
Ngang thế không bít!

                            
                                                       (Một khu vườn ở Pensacola- Florida)
  1. Phan Cong Nguyen
    14.09.2015 at 00:30

    Chao anh Thanh Hong, em co co tim hieu them ve EB3, nhung oai am, nguoi ta khong nhan nhung nguoi da song bat hop phap? Anh co biet nhieu ve EB3 khong?

  2. 14.09.2015 at 00:30

    EB3 rườm rà lắm Nguyên ơi…

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: